promocja książki Pani Lucyny Janikowej

28 czerwca (piątek) 2013 r. o godz. 17:00 w budynku ekspozycyjnym Muzeum przy ul. Warszawskiej 61 odbyła się promocja książki Pani Lucyny Janikowej  „Powroty”. 

Lucyna Janikowa – emerytowana nauczycielka w Zespole Szkół Rolniczych im. Aleksandra Świętochowskiego w Gołotczyźnie.

W latach okupacji niemieckiej uczestniczyła w konspiracji w sekcji  Wojskowej Służby Kobiet jako żołnierz NSZ-AK. Po wojnie, po ukończeniu Rocznego Kursu dla Instruktorek Kół Gospodyń  Wiejskich w Chyliczkach, od lipca 1946 roku rozpoczęła pracę zawodową w Powiatowym Biurze Rolnym w Ciechanowie na stanowisku pow. instruktorki KGW. W tym czasie kontynuowała swoje  wykształcenie do ukończenia w systemie dla pracujących 5 – letnich   studiów magisterskich na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie pedagogiki i filologii polskiej.

Od 1952 r. na stałe związała się z Gołotczyzną i szkołami rolniczymi „Bratne” jako nauczycielka jęz. polskiego. W pracy z młodzieżą, poza lekcjami organizowała dla nich różne formy zajęć o charakterze wychowawczym (wieczornice, wycieczki, obozy wędrowne itp.), mające rozbudzić w nich zainteresowanie naszym dziedzictwem kulturowym w wiarę we własne możliwości. Oprócz pracy pedagogicznej angażowała się społecznie w ZNP i TPD. Jej hobby stała się również publicystyka. Przez wiele lat pisała artykuły do czasopism i gazet, zarówno miejscowych, jak i krajowych. Od 20 lat pisze do „Gazety Sołeckiej” o życiu i problemach wsi polskiej przed wojną, w latach okupacji i po wojnie, o wybitnych działaczach ludowych, o konspiracyjnej działalności niepodległościowej i prześladowaniu jej uczestników przez gestapo i reżim komunistyczny.

Wydała również książki: Z buntem przez życie, Nieodrodna córka, Pułkownik „Wara”, poświęcone nieprzeciętnym postaciom, wielce zasłużonym w dziedzinie społecznej, niepodległościowej i oświatowej. Jej najnowsza publikacja to książka Powroty, traktująca o problemach polskiej wsi i jej rzeczywistych mieszkańców w minionym wieku.

Za swą pracę otrzymała wiele odznaczeń i medali, m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Narodowego Czynu Zbrojnego i Krzyż AK, tytuł Zasłużonego Nauczyciela RP, Laur Ciechanowski za 2005 r. i szereg innych.

 

Udostępnij na: