Zapraszamy na zwiedzanie wystawy: „Od tego się zaczęło…” Wystawa jubileuszowa
z okazji 50-lecia istnienia muzeum
w Ciechanowie”

Serdecznie zapraszamy na zwiedzania wystawy prezentowanej w budynku ekspozycyjnym przy ul. Warszawskiej 61 pt.: „Od tego się zaczęło…” Wystawa jubileuszowa z okazji 50-lecia istnienia muzeum w Ciechanowie”.

Wystawa jubileuszowa „Od tego się zaczęło…”, zorganizowana z okazji 50-lecia istnienia Muzeum w Ciechanowie, dokumentuje dorobek placówki w zakresie działalności wystawienniczej, oświatowo-wychowawczej, naukowej i wydawniczej. Omówiona została próba zorganizowania w połowie lat pięćdziesiątych Muzeum Ziemi Ciechanowskiej oraz kolejne etapy w rozwoju instytucji, począwszy od 1973 r. Uchwałą nr 106/352/72 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Ciechanowie z dniem 1 stycznia 1973 r. powołano Muzeum Zamku, przekształcone w 1978 r. w Muzeum Historyczne.  Przez kilka pierwszych lat ciechanowskie Muzeum nie miało stałej siedziby i korzystało z gościnności Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, które po reformie administracyjnej 1975 r. pełniło rolę Muzeum Okręgowego. W 1979 r. decyzją wojewody ciechanowskiego Muzeum Okręgowe przeniesiono do Ciechanowa. Placówka otrzymała lokal w Zespole Szkół Zawodowych przy ul. Narutowicza w Ciechanowie, a z Opinogóry przeniesiono dwa działy: etnograficzny oraz archeologiczny. W 1979 r. oprócz dwóch istniejących działów powstały jeszcze: dział przyrodniczy (obecnie zamknięty), sztuki oraz oświatowy. W 1983 r. udało się pozyskać budynek Banku Spółdzielczego przy Placu Kościuszki, który w przyszłości miał się stać główną siedzibą muzeum. W 1984 r. utworzony został dział historyczny, a w 1994 r. ciechanowskie Muzeum przejęło kompleks muzealny w Gołotczyźnie (obecnie Muzeum Pozytywizmu). W 1998 r. nazwa placówki została zmieniona na Muzeum Szlachty Mazowieckiej.

Nad wystawą jubileuszową pracowali pracownicy wszystkich działów merytorycznych, prezentując najciekawsze eksponaty i ukazując na planszach dzieje Muzeum „w pigułce”. Niestety, ze względu na szczupłość miejsca ekspozycyjnego i ogromny dorobek ciechanowskich muzealników, niektóre aspekty ich pracy mogły zostać tylko skromnie zaznaczone. Intencją twórców wystawy było ukazanie ludzi, którzy przez pół wieku stanowili o obliczu ciechanowskiej placówki muzealnej – stąd przypomnienie sylwetek dyrektorów i osób sprawujących funkcje kierownicze, zwłaszcza tych od dawna nieżyjących.

Kuratorami wystawy są dr Piotr Kaszubowski i Marek J. Piotrowski.

 

Udostępnij na: