Zamkowe podróże w czasie

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie zaprasza na „Zamkowe podróże w czasie”. Cykl spotkań edukacyjno-historycznych mający na celu popularyzację historii. Imprezy odbywać się będą na dziedzińcu Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie w wybrane niedziele w okresie wakacyjnym od godziny 11:00 do 17:00.

09 lipca 2023 r. – Legio XXI Rapax Cesarstwo Rzymskie (pokazy życia w rzymskim obozie, prezentacja wyposażenia legionistów, ich dyscypliny i taktyki walki).

23 lipca 2023 r. – Kobiety w Mundurach – Magdalena Pielawska – prezentacja na postawie artefaktów m.in. zdjęć, dokumentów odznak oraz plansz połączona z prelekcją dotyczącą sylwetki formacji kobiecych z XX-lecia międzywojennego, tj. Orlęta Lwowskie, Ochotnicza Legia Kobiet, Przysposobienie Wojskowe Kobiet, PSZnZ, dziewczyny z Parasola.

6 sierpnia 2023 r. – Mini turniej rycerski – Chorągiew Rycerska Ziemi Ciechanowskiej (pokazy walk rycerskich, opowieści o uzbrojeniu rycerskim ).

20 sierpnia 2023 r. Łuk wschodni w Rzeczypospolitej Obojga Narodów – Grupa AMM Archery. (Pogadanka o łucznictwie, jego historii, rodzajach łuków, sposobach strzelania, warsztaty łucznictwa wschodniego – nauka strzelania z łuku, wykonanie strzał).

Udostępnij na: