Wystawa czasowa „Album Szymanowskich – historia kilku zdjęć”

Dyrektor Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie serdecznie zaprasza do zwiedzania wystawy czasowej, pt. „Album Szymanowskich – historia kilku zdjęć”.

Muzeum informuje, że istnieje możliwość wypożyczania tej wystawy do innych placówek oświatowo-kulturalnych.

W styczniu 2014r. w posiadanie Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie, oddział Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, wszedł drogą daru od osoby prywatnej  spory zespół przedmiotów. Znalazły się w nim m.in. zdjęcia, rzeczy związane z życiem codziennym. Najcenniejszym darem, okazał się niepozorny album wypełniony fotografiami uwieczniającymi rodzinę i przyjaciół Karola Szymanowskiego. Ten zabytek jest na tyle istotny, że oprócz wizerunków z przeszłości zawiera odręczne wpisy świetnie opisujące postacie tam się znajdujące. Zdjęcia okazały się bardzo interesujące ponieważ utrwaliły historię i miejsca związane z pracą Karola jak i jego życiem. Odnaleźć na nich można gniazdo rodowe Tymoszówkę, willę „Atma” w Zakopanem, czy liczne podróże i wydarzenia historyczne jak np. pogrzeb powtórny Juliusza Słowackiego w 1927 r. w Warszawie. Dodatkowo są to podobizny znanych osób działa
-jących w nurcie Młodej Polski, a także w okresie II RP w ruchu politycznym, muzycznym czy ogólnie kulturalnym.  Tak wiec jest to niezwykle cenne źródło wiedzy, świetnie udokumentowanej fotograficznie. Wystawa w formie wydru -ków poszczególnych kart albumu daje wspaniały obraz życia prywatnego ówczesnych i współcześnie „znanych”.
Te bardzo interesujące zdjęcia są prezentowane w budynku ekspozycyjnym Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, przy ulicy Warszawskiej 61, w terminie od 29 grudnia 2014 do  31 maja 2015.

 

 

 

 

 

Udostępnij na: