W kręgu twórczości artystycznej Urszuli Kołaczkowskiej – Zakopianki o ziemiańskich korzeniach

W kręgu twórczości artystycznej Urszuli Kołaczkowskiej‑ Zakopianki o ziemiańskich korzeniach, to tytuł wystawy, którą można  zwiedzać w Muzeum przy ul. Warszawskiej  61 tylko do  do 10.10.2016r              Serdecznie zapraszamy

Wystawa, W kręgu twórczości artystycznej Urszuli Kołaczkowskiej– Zakopianki o ziemiańskich korzeniach  w ciechanowskim Muzeum jest po części wynikiem długotrwałej współpracy z prof. dr. hab. Tadeuszem Epszteinem, pracownikiem naukowym Instytutu Historii PAN w Warszawie, badaczem m.in. dziejów polskiego ziemiaństwa. Profesor uczestniczy od samego początku w zainaugurowanym przez nas cyklu konferencji Ziemianie Mazowsza, prezentując niektóre wyniki swoich badań. W drugiej jej edycji Spuścizna duchowa i materialna mazowieckich ziemian XVIII-XX wieku ( Ciechanów 2011), zaprezentował swoich krewnych Kołaczkowskich z Zaszkowa w dawnym powiecie ostrowskim, których przodkowie od XVIII w. związani byli z Lubelszczyzną. Z gałęzią tego rodu związana jest bohaterka naszej wystawy. Tadeusz Epsztein wraz z Zofią Pacuską, redaktorem naczelnym „Wiadomości Ziemiańskich”, jako krewni Artystki, są kuratorami Jej bogatej spuścizny. Profesor poświęcił Jej książkę Zakopiańska Wrona, (Warszawa 2012), natomiast Zofia Pacuska jest główną animatorką wystaw, promujących bogatą i różnorodną twórczość niezwykłej Zakopianki.

Urszula Kołaczkowska (ur. 1911 w Lublinie, zm.2009 w Zakopanem) – artysta plastyk, historyk, dziennikarz, taternik. Córka Edwarda Kołaczkowskiego(1849-1933), właściciela ziemskiego, prezydenta miasta Lublina w 1915 r. i Zofii ze Słonczyńskich (1872-1953). Od 1915 r. mieszkała w raz z matką w Zakopanem, gdzie w 1931 r. zdała maturę w prywatnym gimnazjum im. Władysława z Gielniowa. W latach 1931 – 1937 r. studiowała historię na UW a także dziennikarstwo w Wyższej Szkole Dziennikarskiej w Warszawie .W latach 1938-1939 pracowała w redakcji „Bluszczu” , prowadząc dział sportowy. Okres wojny i okupacji spędziła w Zakopanem. W latach 1947-1948 uczyła się tkactwa w Państwowej Podhalańskiej Szkole Przemysłowej Żeńskiej w Zakopanem i ta profesja wypełniała potem głównie jej życie. Od 1952 r. członek Związku Polskich Artystów Plastyków. Zajmowała się tkactwem ręcznym, unikatowym, z wykorzystaniem różnych tkanin i oryginalnych, własnych technik. Jej kilkudziesięcioletnia twórczość artystyczna inspirowana była przyrodą górską, architekturą, literatura piękną, życiem codziennym, historią, antykiem, Biblią itp. Przykładem jej dezaprobaty wobec wprowadzenia stanu wojennego w Polsce w dniu 13. 12.1981 r. jest gobelin Doktryna Breżniewa, prezentowany na naszej wystawie. Teksty biblijne znalazły odbicie m.in. w prezentowanej Księdze Hioba i Proroctwie Izajasza. O jej miłości do muzyki przypomina gobelin Martwa natura z fortepianem, a do książek Półki. O jej ulubionych ptakach – wronach, mówi gobelin Pejzaż nostalgiczny. Natomiast prezentowana na wystawie Figura Asklepiosa nad zatrutym jeziorem jest inspiracją mitologiczną, zaczerpniętą z podróży do Grecji.

Również rysowała i malowała, także na szkle. W latach 1952-2004 jej prace były eksponowane na 33 wystawach indywidualnych i na kolejnych kilkudziesięciu zbiorowych w kraju i zagranicą. Obecnie znajdują się także w wielu muzeach w Polsce i zagranicą, a także w zbiorach rodzinnych.
dr Bogumiła Umińska – kurator wystawy

Serdecznie zapraszamy
Poniżej fotorelacja z otwarcia wystawy.

Udostępnij na: