VIII Międzynarodowe Dni ks. M.K.Sarbiewskiego

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie i Academia Europaea Sarbieviana  w ramach Międzynarodowych Dni
ks. M. Sarbiewskiego zorganizowało  12 maja (sobota) 2012 roku w budynku ekspozycyjnym Muzeum  przy  ul.Warszawskiej  61  spotkanie z Panią prof. Eugeniją Ulcinaite z Uniwersytetu Wileńskiego.

Tytuł wykładu ” Miejsce geograficzne oraz ich poetycka refleksja w poezji  ks. M.K. Sarbiewskiego”

  oraz wernisaż wystawy ikon  Rafała Jaworskiego, pt.  Dotknąć sacrum,w obrazie, w poezji.

Prof. Eugenija Ulcinaite – filolog klasyczny. Pracuje w Katedrze Filologii klasycznej Uniwersytetu Wileńskiego.
W latach 1984-2006 – kierownik tej Katedry.
W 1977 r. obroniła pracę doktorską na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie Teoria retoryczna w Polsce i na Litwie
w XVII wieku (wydana w 1984 r. przez Ossolineum we Wrocławiu). W 1997 r. uzyskała habilitację na Uniwersytecie Wileńskim obronioną rozprawą Lietuvos Renesanso ir Baroko literatŭra (wydana we Wilnie w 2001 r.).
Kierunki Jej badań naukowych to: literatura łacińska na Litwie, literatura renesansu i baroku, ks. M.K.Sarbiewski, retoryka. Jest autorką ok. 100 artykułów naukowych, 3 monografii, antologii poezji XVI-XVII w. (1993), antologii poezji  M.K. Sarbiewskiego z tłumaczeniem na jęz. litewski (1995), antologii poezji XVI-XVIII wieku o Wilnie (2001)
i inne.
Uczestniczyła w wielu konferencjach naukowych, m.in. w Helsinkach, Leuven, Gdańsku, Pułtusku, Warszawie, Wolfenbuttel, Lund i innych.

Rafał Jaworski – ur. w 1952 r. w Sławkowie, woj., śląskie. Absolwent AGH. Ceramik.
W 1985 r. debiutował jako poeta. Laureat blisko stu ogólnopolskich konkursów poetyckich, eseistycznych i prozatorskich; m.in. nagród głównych: – Łódzkiej Wiosny Poetów (1990) i  im. J. Śpiewaka i Anny Kamieńskiej w Świdwinie (2004). Trzykrotny Laureat konkursu poetyckiego „O laur ks. M. K. Sarbiewskiego” w Płońsku.Współpracuje z bydgoskim „Akantem”, paryskim pismem „Recogito”, radzyńskim „Kozimrynkiem”. Liczne publikacje prasowe, w almanachach, antologiach. Od połowy lat 90.ubiegłego wieku tworzy ikony i obrazy sakralne. Miał 23 wystawy indywidualne.Wydał książki poetyckie:Cywilizacja lepszego jutra (1991),  Wierni i wybrani (2007) i Wyznania nieomal ostateczne (2009), Wiersze poniekąd turystyczne (2010). Tomik Wierni i wybrani był nominowany do nagrody im. Józefa Czechowicza za najlepszą książkę poetycką roku 2006/2007.Strona autorska: www.ikony.tychy.pl

Udostępnij na: