Teatrzyk dla dzieci 2.09.2017 Zamek Książąt Mazowieckich godz.15.00