STRÓJ SZLACHECKI I JEGO ELEMENTY

Wystwa czasowa
” Strój szlachecki i jego elementy”
wystawa czynna w dniach od 14.12.2007 r. do 05.05.2008 r.
w Dworku A. Bąkowskiej w Gołotczyźnie

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w swej nazwie i w działaniach badawczych nawiązuje do historii polskiego sarmatyzmu, kulturowości i tradycji. Stąd też zrodził się pomysł zorganizowania ekspozycji, której celem będzie przybliżenie tego fragmenty historii Polski, poprzez pewien aspekt życia codziennego – ubiór. Nie ulega wątpliwości, że właśnie odzież polskiego szlachcica przez lata była utożsamiana ze strojem narodowym, aczkolwiek przecież takim de facto nim nie była.
W historii naszej Ojczyzny szlachta odegrała ogromną rolę, dodatkowo tworzyła swoisty wewnętrzny świat, wierna tradycjom, wierze i patriotyzmowi. Wyrażała swe tradycje w różnych formach, a jedną z nich stał się ubiór. Dzisiaj właśnie przeciętny człowiek widzi polskiego Sarmatę w postaci naszego przodka z charakterystycznym kontuszem, żupanem, przepasanego pasem kontuszowym, z kołpakiem na głowie i przypiętą do boku karabelą. Właśnie te rzeczy znajdą się na wystawie, uzupełniane przedmiotami, które wówczas były niezbędnymi, a współcześnie uważane są niejednokrotnie za małoznaczące, jak guzy żupanowe czy wszelkiego rodzaju zapinki
Zwiedzający mogli odnaleźć w salach galerii malarstwa portretowego rzeczy utrwalone przed wiekami pędzlem, w materialnej postaci – pasów kontuszowych, żupanów, kontuszy , nakrycia głowy czy biżuterii uzupełniającej strój jak zapinki przywieszki czy guzy żupanowe, dewocjonalia. Umieszczona tam została również broń – karabela i obuszek, jako symbol waleczności polskiej szlachty. Niewątpliwą ciekawostką była prezentacja klamerki do butów pochodzącej z krypt Kolegiaty pułtuskiej. Oczywiście strój polskiego szlachcica był w temacie wystawy dominującym, ale pewnym uzupełnieniem były dodatki do ubioru kobiecego, jak wachlarze, sakiewki, zapinki. Panie choć ulegały i wówczas modzie „obcej”, stanowiły parzcież istotny wkład w polski krajobraz kulturowy, także powiązany
z sarmatyzmem.
W ramach zwiedzania były prowadzone lekcje muzealne poświęcone polskiemu sarmatyzmowi, oczywiście związane ze strojem szlachecki.

W programie otwarcia wystawy odbył się koncert Zespołu Muzyki Dawnej Contra belluM

p.t. „Muzyka w szlacheckim dworze”
w wykonaniu:
Justyna Wyciślik – śpiew, recytacje,
instr. perkusyjne
Michał Wyciślik – lutnia, śpiew, gawęda

zobacz galerię

 

Udostępnij na: