Spotkanie z prof. Józefem Barańskim

13 marca (wtorek) 2012r. o godz. 17:00 w budynku ekspozycyjnym Muzeum przy ul. Warszawskiej 61 odbyło się spotkanie z prof. Józefem Barańskim.
Temat spotkania: „Emigracja zarobkowa z Królestwa Polskiego za Ocean na przełomie
XIX i XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem Mazowsza”.


Józef Barański jest absolwentem Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. (1969r.). W 1974 r. ukończył Podyplomowe Studium Historii na Uniwersytecie Warszawskim. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskał w l980 r. w tymże Uniwersytecie.
Nauczyciel historii w Zespole Szkół nr l im. Stanisława Staszica w Płońsku, gdzie przez kilkanaście lat pełnił też funkcję zastępcy dyrektora. Następnie doradca metodyczny w Oddziale Doskonalenia Nauczycieli w Ciechanowie. Przez wiele lat był nauczycielem akademickim w Kolegium Nauczycielskim w Ciechanowie.
Od l994 r. związany jest z Wyższą Szkołą Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku (obecnie Akademia Humanistyczna), gdzie na Wydziale Pedagogicznym prowadzi seminaria licencjackie oraz wykłady i ćwiczenia z historii wychowania.
Zainteresowania naukowe autora koncentrują się głównie wokół problematyki społeczno –gospodarczej miast oraz dziejów szkolnictwa elementarnego na Mazowszu w XIX wieku. Jest autorem i współautorem kilkunastu książek. Opublikował ponad 60 artykułów naukowych, popularno-naukowych i recenzji

Udostępnij na: