Spotkanie z Panem Jerzym Hieronimem Olszewskim

W piątek 3 października odbyło się spotkanie z  Panem Jerzym Hieronimem Olszewskim, ciechanowskim seniorem pt: „ Mazowiecki Katyń – Szydłowo’.

 

Jerzy Hieronim Olszewski urodził się w 1919 roku w Rykaczewie k. Ciechanowa w rodzinie ziemiańskiej. Ojciec jego matki Zofii, Stanisław Lenc miał przy ul. Augustiańskiej w Ciechanowie odlewnię żelaza z fabryką maszyn rolniczych i należał do największych przedsiębiorców w okresie przedwojennym w Ciechanowie. Ojciec był ochotnikiem na wojnę polsko-bolszewicką 1920r. W bitwie pod Strzegowem został śmiertelnie ranny. Jerzy otrzymał w 1938r. maturę w tutejszym Liceum Ogólnokształcącym, po czym rozpoczął studia na Wydziale Farmacji Uniwersytetu Warszawskiego. Lata okupacji niemieckiej upłynęły mu na pracy jako instruktora sadownictwa w okolicznych majątkach ziemskich przejętych przez okupanta, potem został urzędnikiem w odlewni dziadka, zarządzanej również przez Niemca. Nielegalnie zajmował się tajnym nauczaniem. Zagrożony aresztowaniem przedostał się w 1941 r. do Warszawy, gdzie podejmował się różnych zajęć.W 1945 r. rodzinny majątek objęła reforma rolna, wkrótce też przejęta została przez Państwo odlewnia żelaza.
Kontynuował przerwane przez wojnę studia farmaceutyczne, a pierwszą pracę w zawodzie farmaceuty podjął w aptece przy ul. Wyzwolenia mieszczącej się w ubezpieczalni społecznej. Z nakazu pracy, krótko pracował w aptekach w Wysokiem Mazowieckim i w Łapach. Od 1951 r. równolegle z pracą w aptekach Ciechanowa łączył obowiązki nauczyciela w szkole pielęgniarskiej PCK. Nauczycielem był również, gdy utworzone zostały, istniejące do dziś szkoły medyczne pielęgniarstwa. Pracował w aptece nr 1 przy ul. Warszawskiej, przez 5 lat w Mławie i do 1982 r. w aptece kolejowej w Ciechanowie. Pełnił też ważne funkcje w administracji aptek. Początkowo był inspektorem CEFARM-u obejmującym 7 powiatów północnego Mazowsza, a potem dyrektorem tego przedsiębiorstwa, mieszczącego się w Ciechanowie.

Poza pracą zawodową brał udział w życiu społecznym . Był trenerem drużyn koszykówki – męskiej KS”Jurand” i żeńskiej „Żak” przy Liceum Ogólnokształcącym. Prowadzone przez niego drużyny zajmowały często czołowe miejsca na szczeblu b. woj. warszawskiego a nawet kraju. Ył też sędzią w lekkiej atletyce. Brał udział w wielu poważnych imprezach sportowych, m.in. w 1980 był na olimpiadzie w Moskwie, w Pradze na mistrzostwach świata w koszykówce, w lekkoatletycznych mistrzostwach świata w Budapeszcie. Odbył liczne podróże zagraniczne, w tym do krajów uznawanych u nas za egzotyczne.
Jest długoletnim członkiem Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej, był zwłaszcza aktywnym w jego oddziale warszawskim. Tu, na miejscu wybierany był do władz TMZC. Zajmuje się przeszłością Ciechanowa, zgłaszał wiele inicjatyw, m.in. w zakresie upamiętniania na tym terenie walk z 1920 r. Bierze udział w spotkaniach z młodzieżą szkolną i czynnie uczestniczy w imprezach patriotycznych.
W 1980 r. związał się z ruchem niepodległościowym „Solidarność”, był we władzach na różnym szczeblu organizacyjnym tego związku. Najważniejsze dla niego wartości zawarte są w słowach: Bóg – Honor – Ojczyzna.
Po przejściu na emeryturę w 1982 r. i w rok później po śmierci matki, zajmował się hodowlą kwiatów, literaturą historyczną i bieżącymi wydarzeniami w kraju. Jedyna siostra, Anna Przylipiak, także ciechanowska gimnazjalista, brała udział w powstaniu warszawskim, odniosła poważne obrażenia. Po wojnie osiadła w Manchesterze.

Udostępnij na: