Spotkanie z Panem Andrzejem Piotrowskim pt: „Ile lat ma KRASINIAK?” – próba odpowiedzi 18 lutego 2014 roku.

18 lutego (wtorek) 2014 roku o godz. 17:00 w budynku ekspozycyjnym Muzeum przy ul. Warszawskiej 61 odbyło się spotkanie z Panem Andrzejem Piotrowskim, ciechanowianinem, regionalistą, członkiem TMZC.  Temat spotkania: „Ile lat ma KRASINIAK?”- próba odpowiedzi.

Andrzej Piotrowski – ciechanowianin od 1938 r. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Z. Krasińskiego (1956). Podchorąży w Oficerskiej Szkole Lotniczej im. Żwirki i Wigury w Radomiu (1956 – 1958). Pilot samolotowy na Junak -3 i Jak – 11. Studia zaoczne w Uniwersytecie Warszawskim (1964 – 1972). Pracownik państwowy administracji terenowej i administracji gospodarczej (b. PPRN, CPB, PMRN, PUPiK, „Ruch”, ZRO, „Ponar-Remo”) od 1958 do 1985. Specjalista kontroli państwowej w NIK – Delegatura Olsztyn – 1986 – 2002. Emeryt od lipca 2002. Członek TMZC (od 1961) i CTN (od 1974). Podharcmistrz w Kręgu Starszyzny ZHP „LAMUS”. Hobby: historia II wojny światowej, historia ziemi ciechanowskiej, lotnictwo, żeglarstwo.

Udostępnij na: