Spotkanie w Muzeum 24.03.2011r.

24 marca (czwartek) 2011 roku o godzinie 17.00
w budynku ekspozycyjnym Muzeum Szlachty Mazowieckiej
w Ciechanowie, przy ul. Warszawskiej 61 odbyło się spotkanie
z Panem Andrzejem Grzymkowskim – kierownikiem działu archeologicznego Muzeum w Mławie.

Tytuł wykładu: „PÓŁNOCNE MAZOWSZE W OKRESIE RZYMSKIM”

Andrzej Grzymkowski – Absolwent Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego (1970). Starszy kustosz, wieloletni dyrektor Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie, obecnie kierownik działu archeologicznego tej placówki. Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Archeologiczno-Numizmatycznego Oddział w Mławie, działacz Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Zawkrzeńskiej i PTTK, w latach 2005-2008 członek zarządu Oddziału Mazowieckiego Stowarzyszenia Muzealników Polskich. Radny powiatowy, w latach 1998-2002 starosta mławski. Autor ponad stu prac popularnonaukowych i naukowych. Odznaczony m.in. odznaką Zasłużony Działacz Kultury, Zasłużony dla Miasta Mławy, Zasłużony dla Kultury Polskiej. Laureat Nagrody II stopnia im. Zygmunta Glogera (1995) za dokonania w dziedzinie archeologii.

Udostępnij na: