RODZINNA NIEDZIELA „Archeologia dla każdego”

„Archeologia dla każdego”  to temat kolejnej Rodzinnej Niedzieli w Muzeum Szlachty Mazowieckiej, która odbyła  się 24.04.2016 w godzinach  11:00 do 15:00. Spotkanie poprowadził   p. Marek  Piotrowski – Kierownik Działu Archeologicznego z  Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie we współpracy z p.Izabelą Jakubowską- pracownikiem działu archeologicznego w Muzeum. Pan Marek zajął się częścią teoretyczną spotkania. W   ciekawy i przystępny  sposób opowiedział  o pracy i warsztacie  archeologa. Podczas zajęć wykorzystał przygotowaną  wcześniej prezentację multimedialną, która pomogła wyjaśnić i zobrazować dzieciom  najważniejsze pojęcia z zakresu archeologii: co to jest archeologia, co to jest zabytek archeologiczny, jak wygląda praca archeologa podczas wykopalisk, co dzieje się ze znalezionymi  zabytkami  i wiele innych zagadnień. Zajęciom towarzyszył również  pokaz kilku eksponatów archeologicznych, które uczestnicy mogli dotknąć. Dzieci wraz z rodzicami mieli także okazję zobaczyć  zdjęcia z wykopalisk prowadzonych  na Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie. Po zapoznaniu się z fachową terminologią,  pod okiem prawdziwych archeologów młodzi ciekawscy chwycili za narzędzia i ruszyli  na  stanowiska do przygotowanej wcześniej piaskownicy archeologicznej. Czekały  tam na nich prawdziwe” skarby”: części ceramiki, cegły. kości a nawet monety.  Chociaż „wykopaliska” dostarczyły dzieciom duuużo radości, to  większość z nich  stwierdziła jednak , że praca archeologa do łatwych nie należy.

Udostępnij na: