Z historii jednego eksponatu – Puchar Ciechanowskiego Koła Cyklistów

Ciechanowskie Koło Cyklistów powstało w 1906 r. Jednym z założycieli był znany w mieście społecznik Jan Reutt, jak również Wincenty Werner późniejszy burmistrz Ciechanowa, który przez wiele lat piastował obowiązki honorowego prezesa Koła. W zarządzie działał też potem Józef Król – Komendant POW. Organizacja szczególnie uaktywniła się w okresie międzywojennym. W początkach lat 20. XX w. liczyła blisko 130 członków. Dzięki CKC w Ciechanowie dobrze działało kolarstwo. Koło organizowało imprezy sportowe, wyjazdy plenerowe, wyścigi, w których brały udział towarzystwa kolarskie m.in. z Warszawy, Łodzi, Płocka i Puław. Uczestniczyło również w życiu kulturalnym i oświatowym Ciechanowa. Przy Sekcji Muzyczno-Dramatycznej Koła funkcjonowały orkiestra i chór. CKC działało także we wczesnych latach powojennych, z tego okresu pochodzi sztandar organizacji, który również znajduje się w zbiorach naszego Muzeum.
_______________________________
Puchar Ciechanowskiego Koła Cyklistów – stylizowany, zdobiony wieloma ornamentami roślinnymi, wymiary 56 x 23,5 cm; śr. podstawy 17 cm, lata międzywojenne XX w. ze zbiorów Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.
opracowała:Urszula Adamiak
foto: Zdzisław Smardzewski
Udostępnij na: