Przetarg nieograniczony

14.06.2007 r.
Wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej dla zadania: Reiwtalizacja Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie