Promocja Mazowieckich Zeszytów nr 4 poświęconych śp. Irenie Kotowicz-Borowy

Prezes Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i Dyrektor Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie zapraszają na promocję Mazowieckich Zeszytów Naukowych nr 4 poświęconych śp. Irenie Kotowicz-Borowy (1952-2017),dnia 30 listopada 2018 o godzinie 16.00 do Budynku ekspozycyjnego Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie przy ul. Warszawskiej 61

ś.p. dr Irena Kotowicz-Borowy (1952-2017) – Absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Warszawie (1971), Wydziału Ekonomiczno-Rolnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  (1977) oraz  Podyplomowych Studiów Etnografii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (1985) i  Studiów Muzealnych na Wydziale Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego (1988).  W 2001 uzyskała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych           na podstawie rozprawy Pobożanie. Geneza, przemiany i obraz kulturowy wsi drobnoszlacheckich północnego Mazowsza (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Wydział Historyczny promotor: prof. dr hab. Anna Szyfer.

Dziennikarka Trybuny Mazowieckiej w Ciechanowie (1977–1979), od 1977 pełniła funkcję kierownika Działu Etnograficznego Muzeum Okręgowego w Ciechanowie, (od 1997 r. Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie). Była również pracownikiem naukowym  na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym SGGW (Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania                        i Doradztwa; Zakład Dziedzictwa Kulturowego i Turystyki). Autorka szeregu publikacji, w tym książki Honor to nie tylko słowo. Studium tożsamości kulturowej drobnej szlachty północnego Mazowsza (2005) oraz wydawnictwa albumowego Zaścianek. Siedliska drobnoszlacheckie na pograniczach (2005). W 1980 zainicjowała przeglądy przebierańców zapustnych, które odbywają się do dziś. Prezes Towarzystwa Miłośników Opinogóry. Inicjatorka powstania i Prezes  Oddziału Północno-Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego z siedzibą w Ciechanowie; działaczka Mazowieckiego Towarzystwa Kultury i PTTK. Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi (2000). Jej ostatnim dziełem było Centrum Kultury Drobnoszlacheckiej w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie Oddział w Gołotczyźnie, otwarte w grudniu  2016 r., na które nie mogła już przybyć. Odeszła zupełnie niespodziewanie, pozostawiając żal oraz wszelkie swoje plany i marzenia…

Udostępnij na: