Powstanie Styczniowe – historia i pamięć.

W dniu 24 maja 2012 r. w naszym  Muzeum odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu historycznego
„Powstanie Styczniowe – historia i pamięć”.
Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych (od piątej klasy), gimnazjalnych i szkół średnich z terenu północnego Mazowsza.  Celem konkursu było zwrócenie uwagi młodzieży szkolnej na to ważne wydarzenie i jego oddźwięk w dziejach naszego narodu, szczególnie w odniesieniu do północnego Mazowsza.
galeria

Powstanie 1863 r. było wielkim zrywem narodu polskiego w walce o niepodległość – symbolem jedności Polaków , podzielonych pomiędzy trzech zaborców. Objęło swym zasięgiem tereny Królestwa Polskiego, Litwy, Białorusi a także Ukrainy. Jego udziałem było ponad 1200 bitew i potyczek, które pochłonęły dziesiątki tysięcy ofiar, wielu powstańców zesłano na Syberię.

Szczególnym echem odbiło się ono na terenie północnego Mazowsza. Na terenie woj. płockiego – jednostki administracyjnej uznawanej wówczas przez Rząd Powstańczy stoczono ok. 100 bitew i potyczek. Ma ono więc wielu swoich bohaterów, których pamięć przez długie lata była bardzo    żywa. Celem konkursu było zwrócenie uwagi młodzieży szkolnej na to ważne wydarzenie i jego oddźwięk w dziejach naszego narodu, szczególnie w odniesieniu do północnego Mazowsza..

Zadanie polegało na przedstawieniu historii tych wydarzeń i ich kultu, sfotografowaniu miejsc z nimi związanych, grobów powstańców i pomników pamiątkowych. Cenne uzupełnienie miały stanowić zdjęcia i dokumenty archiwalne (skany) oraz wspomnienia związane z tymi wydarzeniami.

Zgromadzony i zaprezentowany przez uczniów materiał w wielu przypadkach był bardzo bogaty, zarówno pod względem treści, dokumentacji i estetyki.

Na konkurs wpłynęło 38 prac z 19. szkół, w tym z 4. szkół podstawowych, 9. gimnazjów, 6. szkół średnich. Do konkursu przystąpiło 40. uczniów, w tym 9. ze szkół podstawowych, 17. gimnazjalistów (2 prace miały dwóch autorów), 14. ze szkół średnich.

W konkursie wzięły udział następujące szkoły:

Szkoły podstawowe:

1. Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Ciechanowie przy ul. Wiklinowej 4 – 2 prace pod kierunkiem p. Marka Otłowskiego
2. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Milewskiego w Gąsocinie przy ul. Szkolnej 1 – 1 praca pod kierunkiem p. Grażyny Jaskółowskiej

3. Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Szulmierzu – 5 prac pod kierunkiem p. Witolda Rosołowskiego

4. Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Bielsku przy ul. Drobińskiej 19 – 1 praca pod kierunkiem p. Artura Zdziarskiego

Gimnazja:

1. Zespół Szkół w Duczyminie, Gimnazjum w Duczyminie – 1 praca pod kierunkiem p. Anny Pysznej

2. Publiczne Gimnazjum w Gołyminie-Ośrodku przy ul. Księdza Michalaka 10 – 4 prace pod kierunkiem p. Heleny Balcerzak

3. Gimnazjum Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mławie przy ul. Sportowej 1 – 1 praca pod kierunkiem p. Andrzeja Mielcarka

4. Zespół Szkół Nr 2, Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Makowie Mazowieckim przy ul. Gen. Pułaskiego 15 – 2 prace pod kierunkiem p. Arkadiusza Serafina

5. Zespół Szkół w Gąsewie Poduchownym, Publiczne Gimnazjum w Gąsewie przy ul. Reymonta 12 – 2 prace pod kierunkiem p. Dariusza Wojciecha Budnego

6. Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Zatorach – 1 praca pod kierunkiem p. Marioli Klonowskiej

7. Publiczne Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zarębach – 1 praca pod kierunkiem p. Hanny Michalak

8. Gimnazjum Nr 2 im. dra Józefa Ostaszewskiego w Mławie przy ul. Pogorzelskiego 4 – 2 prace pod kierunkiem p. Agnieszki Kowalskiej

9. Gimnazjum Nr 4 im. Książąt Mazowieckich w Ciechanowie przy ul. Czarnieckiego 40 – 1 praca pod kierunkiem p. Violetty Romanowskiej

Szkoły średnie:

1. I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie, przy ul. Wyspiańskiego 1 – 6 prac pod kierunkiem p. Wiesława Góreckiego

2. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie – 1 praca pod kierunkiem p. Urszuli Molcan

3. Zespół Szkół Nr 1 w Mławie przy ul. Z. Morawskiej 29 – 3 prace pod kierunkiem p. Ewy Wiącek

4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. St. Reymonta w Chorzelach przy ul. Szkolnej 4 – 1 praca pod kierunkiem p. Adama Brosch

5. Zespół Szkół Nr 4 im. Obrońców Mławy z września 1939 r. w Mławie przy ul. Warszawskiej 44 a – 2 praca pod kierunkiem p. Michała Nowakowskiego

6. II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie przy ul. Orylskiej 9 – 1 praca pod kierunkiem p. Jerzego Czyżewskiego

 

Komisja konkursowa w składzie:

1. Hanna Długoszewska – Nadratowska – dyrektor Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

2. Dr Antoni Krzysztof Sobczak – Zastępca Dyrektora MSzM

3. Bogumiła Umińska – kierownik Działu Historycznego MSzM

4. Urszula Adamiak – asystent w Dziale Historycznym  MSzM5.

5 dr Andrzej Kaliszewski – dziekan Wydziału Kulturoznawstwa PWSZ w Ciechanowie  .

6.Ryszard Marut – redaktor naczelny Tygodnika Ciechanowskiego

oceniała prace w trzech kategoriach wiekowych, tj. szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły średnie. Oceniano prace pod względem merytorycznym, nowatorskim i estetycznym.

Przyznano następujące nagrody

W kategorii szkoły podstawowe:

I nagroda

1. Julia Tarczyńska – Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Ciechanowie, praca pt. „Powstanie Styczniowe – historia i pamięć”; P. Marek Otłowski

2. Maciej Sieradzki – Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Bielsku, praca pt. „Powstanie Styczniowe – historia i pamięć”; P. Artur Zdziarski

II nagroda

Weronika Kilijańska – Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Szulmierzu, praca pt. „Powstanie Styczniowe – historia i pamięć”; P. Witold Rosołowski

III nagroda

1. Edyta Kowalska – Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Ciechanowie, praca pt. „Powstanie Styczniowe – historia i pamięć”; P. Marek Otłowski

2. Kinga Grabowska – Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Szulmierzu, praca pt. „Powstanie Styczniowe – historia i pamięć”; P. Witold Rosołowski

Wyróżnienie

Patryk Elak – Szkoła Podstawowa im. Stanisława Milewskiego w Gąsocinie, praca pt. „Powstanie Styczniowe – historia i pamięć”; P. Grażyna Jaskółowska

W kategorii gimnazja:

I nagroda

1. Aleksandra Ostrowska – Gimnazjum Nr 2 im. dra Józefa Ostaszewskiego w Mławie, praca pt. „Wypadki mławskie 1861 roku”; P. Agnieszka Kowalska

2. Daria Foks – Gimnazjum Nr 2 im. dra Józefa Ostaszewskiego w Mławie, praca pt. „Powstanie Styczniowe w powiecie mławskim – bitwy i dowódcy”; P. Agnieszka Kowalska

II nagroda

1. Justyna Łęgowska – Publiczne Gimnazjum w Gołyminie-Ośrodku, praca pt. „Powstanie Styczniowe – historia i pamięć – o mogile powstańczej we wsi Czarnostowo (Czarnostów)”; P. Helena Balcerzak

2. Anna Antczak – Publiczne Gimnazjum w Gołyminie-Ośrodku, praca pt. „Ślady pamięci o Powstaniu Styczniowym w Parafii Ciemniewko”; P. Helena Balcerzak

3. Julia Przeradzka – Gimnazjum Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mławie, praca pt. „Północne Mazowsze w okresie Powstania Styczniowego”; P. Andrzej Mielcarek

III nagroda

1. Mateusz Biernacki – Zespół Szkół w Duczyminie, Gimnazjum w Duczyminie, praca pt. „Powstanie Styczniowe na terenie Chorzel i okolic”; P. Anna Pyszna

2. Klaudia Ćwiek – Publiczne Gimnazjum w Gołyminie-Ośrodku, praca pt. „O Powstaniu Styczniowym (1863 rok)”; P. Helena Balcerzak

3. Ewa Nosarzewska – Publiczne Gimnazjum w Gołyminie-Ośrodku, praca pt. „Śladem miejsc pamięci Powstania Styczniowego na Północnym Mazowszu – Szwelice”; P. Helena Balcerza

Wyróżnienia

1. Kinga Kobylińska – Zespół Szkół Nr 2, Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Makowie Mazowieckim, praca pt. „Powstanie Styczniowe – historia i pamięć”; P. Arkadiusz Serafin

2. Olga Mierzejewska – Zespół Szkół Nr 2, Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Makowie Mazowieckim, praca pt. „Powstanie Styczniowe – historia i pamięć”; P. Arkadiusz Serafin

W kategorii szkoły średnie:

I nagroda

Anna Rapacka – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. St. Reymonta w Chorzelach, praca pt. „Powstanie Styczniowe – historia i pamięć”; P. Adam Brosch

II nagrod

Mateusz Kowalczyk – Zespół Szkół Nr 4 im. Obrońców Mławy z września 1939 r. w Mławie, praca pt. „Powstanie Styczniowe – historia i pamięć”; P. Michał Nowakowsk

III nagroda

1. Alicja Otrembska – I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie, praca pt. „Powstanie Styczniowe – historia i pamięć”; P. Wiesław Górecki

2. Milena Pietras – Zespół Szkół Nr 1 w Mławie, praca pt. „Powstanie Styczniowe – historia i pamięć”; P. Ewa Wiącek.

Wyróżnienia

1. Emilia Borowska – I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie, praca pt. „Powstanie Styczniowe – historia i pamięć”; P. Wiesław Górecki

2. Krzysztof Mańkowski – I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie, praca pt. „Tomasz Kolbe”; P. Wiesław Górecki

3. Łukasz Rogowski – I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie, praca pt. „Powstanie Styczniowe w powiecie mławskim – historia i pamięć”; P. Wiesław Górecki

4. Tomasz Krokowski – Zespół Szkół Nr 1 w Mławie, praca pt. „Powstanie Styczniowe na Ziemi Mławskiej”; P. Ewa Wiącek

Prace uczniów dotyczą bitew i potyczek, jakie miały miejsce na terenie obecnych powiatów: mławskiego, żuromińskiego, sierpeckiego, przasnyskiego, makowskiego, ciechanowskiego a także płockiego. Wiele z nich zawiera ciekawą, autorską dokumentację fotograficzną miejsc z nimi związanych – grobów i pomników. Prace uzupełnione są obszernymi opisami wydarzeń, oparte na bogatej literaturze przedmiotu. Podkreślone są postaci najbardziej zasłużonych w poszczególnych bitwach powstańców, na czele z ich dowódcami.

Istotnym jest fakt, że młodzież najczęściej opisywała wydarzenia 1863, (także manifestacje patriotyczne 1861 r.), jakie miały miejsce w ich najbliższych okolicach, dokładnie je penetrując, dokumentując, przeprowadzając kwerendę archiwalną, wywiady a jednocześnie utożsamiając się z nimi.

Wielkie zaangażowanie uczniów w przygotowanie prac pozwala mieć nadzieję, ze będzie ona strażnikami pamięci miejsc i postaci związanych z Powstaniem w swoich najbliższych okolicach.

Uroczystość rozstrzygnięcia konkursu prowadził dr Antoni Sobczak – zastępca dyrektora Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. Podsumowania dokonała jego organizatorka Bogumiła Umińska, przypominając znaczenie Powstania 1863 r. w skali narodu, jak też odnosząc się bezpośrednio do zaprezentowanych prac. Protokół odczytała i rozdawanie nagród prowadziła Urszula Adamiak, asystent w Dziale Historii.

Gościem uroczystości był Benedykt Pszczółkowski – senator RP I kadencji, Radny Sejmiku Woj. Mazowieckiego, przewodniczący Komisji Kultury. W swoim wystąpieniu wyraził uznanie dla całego przedsięwzięcia konkursu i zaangażowania w nim uczniów oraz Muzeum jako organizatora. Zasugerował opublikowanie jednej z najlepszych prac, jak też zaproponował temat kolejnego konkursu, związanego z I wojną światową, z uwagi na zbliżającą się jej 100. rocznicę.

Uznanie dla uczniów i nauczycieli za wkład w przygotowanie prac wyraził także dr Andrzej Kaliszewski – dziekan Wydziału Kulturoznawstwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie i jednocześnie kierownik Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Wydział w Ciechanowie.

Głos zabrał również Ryszard Marut, redaktor naczelny Tygodnika Ciechanowskiego, który podzielił się z nami swoimi wspomnieniami, związanymi z nawiązanym niegdyś kontaktem z wnukiem powstańca styczniowego – Franciszka Steckiego z Żuromina, bohatera bitwy pod Chromakowem 10 sierpnia 1863 r.

Gratulujemy wszystkim laureatom!

Bogumiła Umińska

Urszula Adamiak

[nggallery_id=56]

Udostępnij na: