Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie „Cztery Pory Roku- Park Sensoryczny w Gołotczyźnie- roboty budowlane”

Pliki do pobrania:

Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Specyfikacja warunków zamowienia.pdf

Załączniki od 1 do 5.1.rar

Załącznik 5.2.rar

Załącznik od 6 do 9.rar

Informacja z otwarcia ofert

Udostępnij na: