Wystawa czasowa „Zamknięte w kadrze”

Dyrektor Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie serdecznie zaprasza na wystawę czasową Pana Zbigniewa Wawrzyńskiego- pasjonata fotografii, pt. „Zamknięte w kadrze”.

14.01.2016r. o godzinie 17:00 w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie odbyło się otwarcie wystawy pt: „Zamknięte w kadrze”. Wystawa zgromadziła wielu pasjonatów fotografii. Przybyli goście mieli możliwość nie tylko oglądać kadry uwiecznione na zdjęciach, ale też porozmawiać z samym autorem, wymienić spostrzeżenia i doświadczenia.
Po oficjalnym otwarciu wystawy przez panią dr Irenę Kotowicz – Borowy, która pokrótce opowiedziała o skromnej, a zarazem niezwykle romantycznej duszy autora, twórca poproszony został o krótką autoprezentację. Zdradził gościom, jakie tematy są dla niego najbardziej inspirujące, jakie wyzwania przed sobą stawia i jakie są jego najbliższe plany. Przemawiając nie krył wzruszenia, dziękując jednocześnie za zainteresowanie z jakim spotkała się jego wystawa. Podczas spotkania fotograf podkreślił, że ma ona dla niego wymowne znaczenie ponieważ powstała we współpracy z synem Damianem.

Zbigniew Wawrzyński Pasjonat fotografii, mieszkający na stałe w Mławie. W zbiorach zgromadził zarówno fotografie czarno – białe jak i kolorowe. Autor mówi, że fotografia to dla niego „czas, który można wziąć w rękę”. W fotografiach stara się być wierny wrażeniu jakie wywołuje chwila, która może się już nie powtórzyć. Nie poprawia i nie udoskonala zdjęć poza nośnikiem ponieważ uważa, że przyroda jest zbyt piękna żeby ją przerabiać. Fotograf ma za sobą kilka wystaw zbiorowych, a także trzy indywidualne: „Bliskie sercu”, „Na szlaku” i „Kronika Zbyszka W.” Pan Zbigniew artystyczny światopogląd rozwinął na Wydziale Kultury WRN w Warszawie, jako słuchacz 2 – letniego kursu filmu i fotografii i tam też wzbogacając swoją wiedzę fotograficzną . Od wielu lat rejestruje kamerą zmieniający się obraz swojego rodzinnego miasta Mławy, gromadzi materiały i opisuje je. W przeszłości współtworzył i współredagował „Dwutygodnik Mławski”, przez wiele lat współpracował z „Tygodnikiem Ciechanowskim”, a wcześniej z „Trybuną Mazowiecką”.

tekst: Nina Matczak

 

Udostępnij na: