Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Nazwa zadania: Ciechanów, Zamek Książąt Mazowieckich w obrębie Domu Dużego ( II poł. XIV w.) : konserwacja murów- kontynuacja prac.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  wraz z załącznikami do pobrania ze strony BIP.
/ bip.muzeumciechanow.pl/

Udostępnij na: