Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, informuje o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  Wykonanie prac konserwatorskich kurtyny północnej i fragmentów wschodniej i zachodniej – strona wewnętrzna – kontynuacja prac konserwatorskich z 2013 roku.  Realizacja Zadania dofinansowana ze  środków MKiDN. SIWZ wraz z załącznikami na stronie BIP .

Numer ogłoszenia: 114072 – 2014; data zamieszczenia: 03.04.2014

 

 

Udostępnij na: