Oferta pracy

Oferta pracy
PRACOWNIK SEKRETARIATU

Stanowisko:  Sekretarka

Opis stanowiska:

 • obsługa sekretariatu Muzeum;
 • obsługa centrali telefonicznej i urządzeń biurowych;
 • prowadzenie bieżącej dokumentacji;
 • obsługa korespondencji wychodzącej i przychodzącej (poczta tradycyjna i elektroniczna);
 • przygotowywanie pism urzędowych;
 • przestrzeganie prawidłowego obiegu dokumentów zgodnego z obowiązującymi procedurami;
 • inne zlecone prace z zakresu administracji.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe;
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • dobra organizacja pracy własnej;
 • sumienność, odpowiedzialność;
 • wysoka kultura osobista;
 • doświadczenie na podobnym stanowisku.

Oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat, na czas określony
 • Stałe godziny pracy
 • Premia regulaminowa
 • Dodatek stażowy
 • Pakiet socjalny z ZFŚS

Wymagane dokumenty

 • Życiorys (CV) z dołączoną klauzulą o ochronie danych osobowych
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia).

Wymagane dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną na adres:
sekretariat@muzeumciechanow.pl lub składać osobiście w siedzibie Muzeum ul. Warszawska 61A, 06-400 Ciechanów w terminie do 20.05.2024 r.

Dokumenty, które wpłyną po określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie: www.muzeumciechanow.pl.

CV kandydata powinno być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe zostały wprowadzone do bazy danych Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie i były przetwarzane w celach związanych z naborem pracowników, na podstawie art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Udostępnij na: