Oferta pracy – Pomocnik muzealny – Gołotczyzna

Dyrektor
Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie ogłasza nabór na stanowisko pomocnik muzealny

Wymagania
dyspozycyjność
gotowość do pracy weekendowej
uczciwość
dobra organizacja pracy własnej

Oferujemy:
Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na czas określony
Wynagrodzenie wypłacane terminowo, raz na miesiąc
Pakiet socjalny

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku
Prace porządkowe na terenie zabytkowego parku w Gołotczyźnie.
Utrzymanie w czystości i porządku pomieszczeń w obiektach Muzeum oraz znajdujących się w nich sprzętów i urządzeń zgodnie z wymogami higieny.
Wykonywanie innych czynności porządkowych podnoszących estetykę budynku i terenu Muzeum wynikających z potrzeb Muzeum zleconych przez przełożonego.

Wymagane dokumenty
Życiorys (CV) z dołączoną klauzulą o ochronie danych osobowych
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia).

Wymagane dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną na adres:
sekretariat@muzeumciechanow.pl, lub składać osobiście w siedzibie Muzeum ul. Warszawska 61 A, 06-400 Ciechanów w terminie od 24.06.2020 r. do 05.07.2020 r., z następującą adnotacją: Nabór na stanowisko Pomocnik muzealny- Gołotczyzna

Dokumenty, które wpłyną po określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie: www.muzeumciechanow.pl

CV kandydata powinno być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe zostały wprowadzone do bazy danych Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie i były przetwarzane w celach związanych z naborem pracowników, na podstawie art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Kwestionariusz osobowy

Udostępnij na: