Oferta pracy – Asystent muzealny w Dziale Promocji i Komunikacji

Dyrektor

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

ogłasza nabór na stanowisko

Asystent muzealny w Dziale Promocji i Komunikacji

 

                Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe (min. ukończone studnia pierwszego stopnia na kierunku związanym z działalnością podstawową muzeów)
 • Znajomość pakietu MS Office
 • Znajomość narzędzi promocji, w tym promocji w oparciu o social media
 • Dyspozycyjność
 • Dobra organizacja pracy własnej

                   Wymagania dodatkowe:

 • Doświadczenie w pracy związanej z muzealnictwem lub instytucjami kultury
 • Mile widziane doświadczenie w pracy związanej z reklamą i marketingiem
 • Doświadczenie w wypowiadaniu się przed kamerą i mikrofonem
 • Mile widziana znajomość języka angielskiego
 • Mile widziana znajomość programów grafiki komputerowej
 • Orientacja w zakresie funkcjonowania instytucji kultury

                   Oferujemy:

 • Ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury
 • Możliwość współpracy przy ciekawych projektach muzealnych, kulturalnych
 • Umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Premia regulaminowa

                   Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Budowanie bazy danych odbiorców oferty Muzeum.
 • Współpraca w przygotowaniu strategii działań promocyjnych.
 • Promocja Muzeum poprzez: kontakt i współpracę z mediami, druk, przygotowanie materiałów i gadżetów promocyjnych.
 • Pisanie i redagowanie artykułów prasowych z zakresu działalności Muzeum wraz z podjęciem wszelkich starań w celu ich publikacji.
 • Bieżąca współpraca z partnerami Muzeum.
 • Współpraca przy uzupełnianiu na bieżąco treści na stronie internetowej Muzeum oraz w mediach społecznościowych.
 • Współpraca z poszczególnymi działami i oddziałem Muzeum w celu pozyskania materiału promocyjnego lub gotowego artykułu w celu publikacji w prasie.
 • Wykonywanie dokumentacji fotograficznej działalności Muzeum do celów promocyjnych.
 • Udział w imprezach promujących Muzeum, w tym współpraca przy organizacji imprez mających na celu promocję Muzeum.

                  Wymagane dokumenty

 • Życiorys (CV) z dołączoną klauzulą o ochronie danych osobowych
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia).

             Wymagane dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną na adres:

sekretariat@muzeumciechanow.pl, lub składać osobiście w siedzibie Muzeum ul. Warszawska 61a, 06-400 Ciechanów w terminie od 20.06.2023 r. do 29.06.2023 r. w zamkniętych kopertach z następującą adnotacją:

Nabór na stanowisko Asystent muzealny.

Załącznik 1

 • Dokumenty, które wpłyną po określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie: muzeumciechanow.pl 
 • CV kandydata powinno być opatrzone klauzulą

Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe zostały wprowadzone do bazy danych Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie i były przetwarzane w celach związanych z naborem pracowników oraz aby wyżej wymienione dane mogły być przetwarzane po nawiązaniu stosunku pracy, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Informacja o wynikach naboru na stanowisko

Asystenta muzealnego

w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został/a wybrany/a Pan/i Kamil Marek Leszczyński

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

O wyborze zdecydowały wyniki rozmowy kwalifikacyjnej. Komisja pozytywnie oceniła cechy osobowości kandydata. Wykształcenie i doświadczenie zawodowe Pana Kamila rokują sprawne i skuteczne realizowanie powierzonych zadań na danym stanowisku.

 

 

Udostępnij na: