Oferta pracy

Oferta pracy

Nabór na stanowisko

ASYSTENT MUZEALNY W MUZEUM POZYTYWIZMU W GOŁTCZYŹNIE

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe (min. ukończone studnia pierwszego stopnia).
 2. Znajomość pakietu MS Office
 3. Wysoka kultura osobista
 4. Dyspozycyjność
 5. Gotowość do pracy weekendowej
 6. Dobra organizacja pracy własnej

Wymagania dodatkowe:

 1. Mile widziane doświadczenie w pracy związanej z muzealnictwem lub instytucjami kultury
 2. Mile widziana znajomość języka angielskiego

Oferujemy:

 1. Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu
 2. Możliwość rozwoju zawodowego
 3. Premia regulaminowa
 4. Dodatek stażowy
 5. Pakiet socjalny z ZFŚS

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Tworzenie oferty edukacji kulturalnej Muzeum.
 2. Inicjowanie wystaw, spotkań, konkursów i innych form działalności muzealnej o charakterze edukacyjnym.
 3. Poszukiwanie nowych tematów i form prowadzenia warsztatów i lekcji muzealnych.
 4. Nadzór nad eksponatami z ekspozycji.
 5. Troska o stan eksponatów, ich bezpieczeństwo i konserwację.
 6. Oprowadzanie zwiedzających po ekspozycji.
 7. Pomoc przy organizowaniu nowych wystaw.
 8. Obsługa kasy fiskalnej.

Wymagane dokumenty

 1. Życiorys (CV) z dołączoną klauzulą o ochronie danych osobowych
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia).

Wymagane dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną na adres:

sekretariat@muzeumciechanow.pl, lub składać osobiście w siedzibie Muzeum ul. Warszawska 61a,  06-400 Ciechanów w terminie do 20.05.2024 r. w zamkniętych kopertach z następującą adnotacją:

Nabór na stanowisko Asystent muzealny

Dokumenty, które wpłyną po określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie:  www.muzeumciechanow.pl.

CV kandydata powinno być opatrzone klauzulą

Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe zostały wprowadzone do bazy danych Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie i były przetwarzane w celach związanych z naborem pracowników oraz aby wyżej wymienione dane mogły być przetwarzane po nawiązaniu stosunku pracy, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udostępnij na: