Ferie z Muzeum Szlachty Mazowieckiej

W czasie dwutygodniowych ferii zimowych zapraszamy dzieci i młodzież na bezpłatne zwiedzanie ekspozycji muzealnych we wszystkich obiektach Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, a także na skorzystanie z lekcji i warsztatów muzealnych.

Budynek ekspozycyjny Muzeum

ul. Warszawska 61

06-400 Ciechanów

Tel. (23) 672 55 87

ekspozycja@muzeumciechanow.pl

 Czynne od wtorku do niedzieli w godz. 8:00:16:00

Wystawy stałe: „Utracony świat. Ślady rodzin żydowskich do 1942 roku”, „Dawne rzemiosło wsi mazowieckiej w miniaturze” i „Rzeźba ludowa ze zbiorów Heleny i Mariana Przedpełskich”.

Wystawy czasowe: „Obrazy z domów naszych przodków”, „Między życiem a śmiercią”.

Warsztaty i lekcje muzealne:

1 i 8 lutego (zapisy na godzinę: 10.30 i 12.30).  Lekcja muzealna: „Dwa obrazy dwa światy…”  (kl. VII, VIII i szkoły ponadpodstawowe) Lekcja przygotowana na bazie najnowszej wystawy obrazów mistrzów sztuki europejskiej pt.: Między życiem a śmiercią”. Podczas zajęć uczestnicy poznają malarstwo europejskie przełomu XVI i XVII w.

2 i 9 lutego(zapisy na godzinę: 10.30 i 12.30). Warsztaty „ Z kuferka prababci”  (przedszkola, szkoły podstawowe 1-4) Celem lekcji jest zapoznanie dzieci z ponadczasową wartością przedmiotów, wzbudzanie w młodym pokoleniu refleksji nad znaczeniem i rolą pamiątek rodzinnych. Uzmysłowienie, że przedmioty stare i nieużyteczne mają wartość historyczną.

3 i 10 lutego (zapisy na godzinę: 10.30 i 12.30). Lekcja muzealna „Mały muzealnik”(przedszkola, szkoły podstawowe 1-4) Lekcja poświęcona instytucji muzeum. Odpowiada na pytania kim jest muzealnik, kto pracuje w muzeum, co kryje się pod pojęciem wystawa, zabytek, eksponat.

4 i 11 lutego (zapisy na godzinę: 10.30 i 12.30).  „Album o starym Ciechanowie”(przedszkola, szkoły podstawowe 1-4) Celem lekcji jest pokazanie zmieniającej się architektury miasta Ciechanów na przestrzeni ostatnich 150 lat. Zajęcia dzielą się na projekcję filmową „Ciechanów na starej fotografii” oraz część warsztatową, na której uczestnicy wykonają swój własny „Album o starym Ciechanowie”.

Zapisy pod nr tel. 23 672 55 87

 

Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie

ul. Zamkowa 1

06-400 Ciechanów

Tel. (23) 672 40 64

www.zamekwciechanowie.pl

zamek@muzeumciechanow.pl

Czynny od wtorku do niedzieli w godz. 8:00:16:00

 

Zapraszamy na zwiedzanie wystawy stałej w zamkowych basztach pt.: „Księstwo Mazowieckie 1200-1526 – intrygi, trucizny i smok, czyli 300 lat niezależnego Mazowsza”, natomiast w Domu Małym na wystawę pt.: „Fakty i mity ciechanowskiego Zamku”.

Dodatkowo od 1 do 13 lutego w godz.  09.30, 11.30, 13:30 poprowadzone zostaną warsztaty:

 „W średniowiecznej mennicy” Celem lekcji jest zapoznanie młodzieży z historią mennictwa na ziemiach polskich, za szczególnym uwzględnieniem monet mazowieckich. Uczniowie będą mogli zobaczyć  jak przebiega proces wytwarzania monety, oraz dowiedzieć się jakich narzędzi używano do jej produkcji.

Zapisy pod nr tel. 23 672 40 46

 

Oddział Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie

 Zespół dworkowo–parkowy

ul. Świętochowskiego 16

06-430 Gołotczyzna

tel. (023) 671 30 78

golotczyzna@muzeumciechanow.pl

Czynny od wtorku do niedzieli w godz. 8:00:16:00.

 

Dom Aleksandra Świętochowskiego „Krzewnia ”- wystawa stała: Ekspozycja biograficzna Aleksandra Świętochowskiego (1849-1938), twórcy polskiego pozytywizmu

Dworek Aleksandry Bąkowskiej wystawy stałe: „Szlachta Mazowiecka w malarstwie i wnętrzach”, „Malarstwo Adama Feliksa Ciemniewskiego (1866-1915)”. Ekspozycja poświęcona Aleksandrze z Sędzimirów Bąkowskiej (1851-1928r.) i szkołom w Gołotczyźnie, „Malarstwo i rzeźba Józefa Piwowara (1904-1987r.)”, „Malarstwo i biżuteria Olgierda Vetesco 1913‑1983”.

Dworek drobnoszlachecki: wystawa stała: wnętrza dworkowe drobnej szlachty

Budynki inwentarskie: wystawy stałe: maszyny rolnicze i dawny sprzęt gospodarstwa domowego, park z pomnikami przyrody.

Warsztaty KarnawałoweTerminy zajęć: 01.02.2022r., 03.02.2022r., 08.02.2022r., 10.02.2022r.

Na zajęciach dzieci zapoznają się z tradycjami i strojami karnawałowymi z całego świata. Uczestnicy warsztatów własnoręcznie wykonają karnawałową maskę, następnie bezpłatnie zwiedzą muzeum.

Minimalna liczba uczestników: 5 osób, a maksymalna: 12.

Czas trwania: 90 minut.

Zapisy na warsztaty pod numerem tel. 23 671-30-78

_____________________________________________

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zapisów.

Przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa

 

WYŻEJ WYMIENIONE ZAJĘCIA EDUKACYNE BĘDĄ SPEŁNIAŁY ODPOWIEDNIE WYTYCZNE DLA GOŚCI MUZEUM W CELU OCHRONY PRZED ZARAŻENIEM KORONOWIRUSEM SARS-2 POWODUJĄCYM CHOROBĘ COVID-19

 

 

 

 

Udostępnij na: