Narodowe Czytanie – 11. edycja

Zapraszamy serdecznie  3 września na Narodowe Czytanie. Tegoroczną lekturą 11. edycji są „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza. Wraz Biblioteką Pedagogiczną, Związkiem Literatów na Mazowszu i Radiem KRDP FM zapraszamy do wysłuchania fragmentów „Ballad i romansów” w  Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie w godzinach 13:00 – 18:00  i słuchając  Katolickiego Radia Diecezji Płockiej w godz. 10.15, 11.15, 12.15 i 13.15.

„Ballady i romanse” Adama Mickiewicza zostały wydane w 1822 r. w Wilnie. Zbiór ten wyznacza początek okresu polskiego romantyzmu. Tomik zawiera 14 utworów. Zaprezentujemy:
Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.
„PANI TWARDOWSKA”
czytają:
Agnieszka Magalska-Banach,
Marek Piotrowski,
Andrzej Pacek
Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie
„ŚWITEZIANKA”
czytają:
Adrianna Karwowska,
Agnieszka Kołodziejska,
Monika Biedrzycka – Gładka
Związek Literatów na Mazowszu
„ROMANTYCZNOŚĆ”
„TO LUBIĘ”
czytają:
Teresa Kaczorowska,
Piotr Kaszubowski
Radio KRDP FM
Montaż dźwiękowy: Michał Wichłacz
Udostępnij na: