Najsłynniejsze arie operowe i operetkowe

26 czerwca (piątek) 2009 r. w Muzeum w Gołotcyzźnie,
ul. Świętochowskiego 3 odbył się koncert najsłynniejszych arii operowych i operetkowych w wykonaniu Karoliny Barygi
z akompaniamentem Roberta Gorgonia

Po koncercie ognisko i spotkanie kabaretowo-biesiadne,
które poprowadził Grzegorz Baryga

Karolina Baryga – sopran, studentka Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie na Wydziale Wokalnym w klasie prof. Małgorzaty Marczewskiej. W roku 2006 stypendystka „Agrafki Muzycznej”. W roku 2008 laureatka konkursu „Złote Głosy Mazowsza”, uczestniczka Konkursu Wokalnego w Dusznikach Zdroju, Kursu Mistrzowskiego z prof. Włodzimierzem Zalewskim, prof. Ewą Iżykowską, prof. Janet Perry, prof. Sheilą Allen, prof. Danielem Kotlińskim .W kwietniu 2010 roku zadebiutuje w Operze Narodowej w Warszawie w roli Halki w operze „Halka” Stanisława Moniuszki. Tworzy poezję. Jako adeptka sztuki interesuje się muzyką – w szczególności – współ-czesną, teatrem, filmem, fotografią.

Robert Gorgoń, kompozytor i pianista; ur. 14 grudnia 1981, Chojnice. Studiował grę na fortepianie w klasie Jerzego Godziszewskiego (dyplom w 2006), teorię muzyki (dyplom
w 2008) oraz kompozycję pod kierunkiem Zbigniewa Bargielskiego w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. W latach 2003-2005 uczył się także w Policealnym Studium Zawodowym
w Chojnicach w specjalności technik informatyk. Uczestniczył w wielu kursach pianistycznych, m.in. u Ewy Pobłockiej, Elżbiety Stefańskiej, Aleksandra Murawskiego (Kijów), a także kom-pozytorskich u Andrea Talmelliego i Alessandro Ferrariego. W 2001 otrzymał Nagrodę Staro-stwa Powiatowego w Chojnicach. W 2005 odbył trzymiesięczne studia w zakresie gry solowej, kameralnej (duet fortepianowy) oraz kompozycji w ramach Europejskiego Programu Wymiany Studentów SOCRATES/Erasmus w Istituto Musicale „Achille Peri” w Reggio Emilia we Wło-szech. Jest stypendystą Marszałka Kujawsko-Pomorskiego (2005), a także Ministra Kultury (2005, 2006).W 2006 zdobył I nagrodę na Konkursie Kompozytorskim „Natura źródłem dźwię-ku” w Katowicach, nagrodę (wykonanie utworu na Festiwalu „Warszawska Jesień”) na konkur-sie kompozytorskim organizowanym przez Koło Młodych Związku Kompozytorów Polskich oraz III nagrodę za Merore na 2 fortepiany (2006) na Międzynarodowym Konkursie Kompozy-torskim im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy.

Grzegorz Baryga student Akademii Muzycznej w Gdańsku. Założyciel i lider zespołu The Crabs. Pisze poezję, a także teksty i muzykę do swoich utworów. Masażysta.
Pasjonat podróży, przygód. Chętnie podejmuje wyzwania.

 

Udostępnij na: