Mazowieckie Zapusty 2012 – 19.02.2012 r.

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie 19 lutego 2012 r. we wsi Jabłonowo, gm. Płośnica, pow. Działdowski zorganizowało XXXI Przegląd Przebierańców Zapustnych „Mazowieckie Zapusty 2012”.

Początek godz. 12:30 – wymarsz tradycyjnie korowodu przebierańców odwiedzających domy w Jabłonowie.
Godzina 13:30 – występ zespołów na scenie miejscowej remizy.
W dorocznej ludycznej imprezie wzięło udział 22 zespoły z terenu całego pół. Mazowsza.

więcej

Udostępnij na: