Latający Animatorzy Kultury w Gołotczyźnie

Pracownicy muzeum uczestniczyli w programie Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” pod opieką Dominika Skrzypkowskiego i Doroty Borodaj – Latających Animatorów Kultury. W ramach tego programu były prowadzone warsztaty edukacyjne pokazujące nowe formy pracy w instytucjach muzealnych. Jednym z działań było zaproszenie do Muzeum w Gołotczyźnie p. Małgorzatę Brzezińską – propagatorkę lokalnych tradycji Mazowsza, z pokazem pieczenia domowego chleba. Zajęcia były ciekawym wyzwaniem dla pracowników i próbą przeniesienia tradycji naszych przodków do współczesności.

 

5

 

3

 

2

 

1

 

4

Udostępnij na: