KWIATY OGRODÓW

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie o/Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie zaprasza 21.V.2017r.  od godz.10:00 do Kompleksu dworkowo-parkowego w Gołotczyźnie na imprezę KWIATY OGRODÓW.

Kwiaty Ogrodów to impreza cykliczna w plenerze, odbywająca się w trzecią niedzielę miesiąca maja. Każdego roku towarzyszą jej koncerty zespołów folklorystycznych (Mazowieckie Majowe Muzykowanie) oraz kiermasze wyrobów rzemiosła i twórczości ludowej. Wystawa połączona jest ze sprzedażą: kwiatów i krzewów ozdobnych,  rzeźb i obrazów o tematyce florystycznej plastyki obrzędowej, wyrobów pszczelarskich i wyrobów z surowców naturalnych o przeznaczeniu ogrodowym.

Udostępnij na: