Krąg Starszyzny Harcerskiej LAMUS

Dzień Myśli Braterskiej- ZHP
…Przyjaźń to najpiękniejsza rzecz jaką człowiek może zaproponować drugiemu człowiekowi. Bezinteresownie.
P. Pellegrini

Krąg Starszyzny Harcerskiej „LAMUS” w Ciechanowie
zorganizował następujące spotkania:

1. „Gawędy, Wspomnienia, Śpiewy… „związane z 90 rocznicą
harcerstwa na Ziemi Ciechanowskiej – 22 lutego 2007r.

2. Uroczystość odnowienia Przyrzeczenia Harcerskiego
– 1 sierpnia 2007 r.

3. Harcerskie gawędy, wspomienia i śpiewy…- 22.02.2008 r.

4. Z okazji Święta Niepodległości i 90 – tej rocznicy powstania
Związku Harcerstwa Polskiego – Roku Olgi i Andrzeja
Małkowskich twórców polskiego skautingu
„Ciechanowskie Harcerskie Śpiewanie” 7 listopada 2008 r.

zobacz galerię

Udostępnij na: