Konkurs plastyczny „Moja przygoda w Muzeum w Gołotczyźnie”

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie zaprasza do udziału w regionalnym etapie Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Moja Przygoda w Muzeum”. Temat etapu regionalnego „Moja Przygoda w Muzeum w Gołotczyźnie”. Termin nadsyłania prac konkursowych do  31 maja 2017 r.

Regulamin konkursu.

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym dla Dzieci i Młodzieży „Moja przygoda w Muzeum”.

&

Tematem  konkursu jest Muzeum w Gołotczyźnie: „Termin nadsyłania prac konkursowych I etapu -do 31 maja 2017 roku. Projekt adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 18 lat.

&

Uczestnicy mogą realizować projekty artystyczne w ramach zajęć szkolnych, lub zajęć w instytucjach i ośrodkach kultury. Każdy uczestnik  może nadesłać jedną pracę.

&

Technika wykonanych prac  jest dowolna, jednak temat pracy powinien być zainspirowany wizytą w instytucji, którą wymieniono powyżej, jako obszar realizacji Projektu.

&

Akceptowane prace:

 • prace na powierzchni płaskiej (malarstwo, rysunek i in. ) o formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A1 (prac wykonanych na płaszczyźnie nie należy oprawiać ani podklejać),

&

Prace muszą zawierać podane bardzo czytelnie informacje:

 • pełne imię i nazwisko autora pracy
 • numer telefonu do uczestnika bądź opiekuna
 • dokładny wiek autora pracy
 • tytuł pracy
 • nazwę i adres szkoły bądź instytucji kierującej prace na Konkurs
 • pełne imię i nazwisko opiekuna plastycznego

&

Prace należy przysyłać do końca maja 2017 roku na poniższy adres:

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie,

Warszawska 61

06-400 Ciechanów 

z dopiskiem „Moja przygoda w Muzeum  w Gołotczyźnie…”.

&

Wybrane prace w I etapie konkursu   zostaną nagrodzone przez JURY  Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, w czterech kategoriach wiekowych: 5-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat, 16-18 lat. Z Laureatami skontaktujemy się  telefonicznie lub  pocztą i zaprosimy na uroczyste wręczenie nagród.

&

Najlepsze prace zostaną przesłane na finał konkursu w Toruniu.

Nagrodzeni uczniowie i ich opiekunowie zostaną zaproszeni na Galę podsumowującą Projekt połączoną z wręczeniem nagród. Wyróżnienia i dyplomy dla uczestników, których prace zostały zakwalifikowane na wystawę w Toruniu, zostaną przesłane pocztą.

&

Uwagi organizatora:

 • prace plastyczne nadesłane na Międzynarodowy Konkurs nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do swobodnego dysponowania pracami, m. in. nieodpłatnego reprodukowania prac w celach reklamowych (w prasie, TV, katalogach, folderach, innych wydawnictwach promujących Projekt oraz na stronie internetowej Muzeum Okręgowego w Toruniu);
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia zaistniałe podczas transportu prac;
 • prac nie wolno podklejać ani oprawiać;
 • prace plastyczne wykonane z materiałów mogących być zagrożeniem dla zbiorów muzealnych nie będą dopuszczone do Konkursu;
 • zagadnienia nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Udostępnij na: