Konkurs plastyczny: Moja Przygoda w Muzeum – etap regionalny

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie ma przyjemność zaprosić dzieci i młodzież w wieku 5-18 lat do udziału w regionalnym etapie Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Moja Przygoda w Muzeum”. Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie pracy z zakresu sztuk wizualnych związanych tematycznie z wybranym eksponatem lub zespołem eksponatów, która powinna oddać nastrój i atmosferę towarzyszącą zwiedzaniu ekspozycji, bądź specyfikę działalności naszej instytucji. Termin nadsyłania prac konkursowych do  31 maja br.

Projekt realizowany  w ramach grantu z Konkursu Wspieramy Rozwój 

Regulamin konkursu.

Zapraszamy do udziału w etapie regionalnym  Międzynarodowego  Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży „Moja przygoda w Muzeum”.

&

Termin nadsyłania prac konkursowych I etapu -do 31 maja 2018 roku.

Projekt adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 18 lat.

&

Uczestnicy mogą realizować projekty artystyczne w ramach zajęć szkolnych, lub zajęć w instytucjach i ośrodkach kultury. Każdy uczestnik  może nadesłać jedną pracę.

&

Technika wykonanych prac  jest dowolna, jednak temat pracy powinien być zainspirowany wizytą w instytucji, którą wymieniono powyżej, jako obszar realizacji projektu.

&

Akceptowane prace:

 • prace na powierzchni płaskiej (malarstwo, rysunek i in. ) o formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A1 (prac wykonanych na płaszczyźnie nie należy oprawiać ani podklejać),

&

Prace muszą zawierać podane bardzo czytelnie informacje:

 • pełne imię i nazwisko autora pracy
 • numer telefonu do uczestnika bądź opiekuna
 • dokładny wiek autora pracy
 • tytuł pracy
 • nazwę i adres szkoły bądź instytucji kierującej prace na Konkurs
 • pełne imię i nazwisko opiekuna plastycznego
 • Prosimy o dołączenie oświadczenia :Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celach konkursowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

&

Prace należy przysyłać do końca maja 2018roku na poniższy adres:

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie,

Warszawska 61

06-400 Ciechanów 

z dopiskiem „Moja przygoda w Muzeum

&

Wybrane prace w I etapie konkursu   zostaną nagrodzone przez JURY  Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, w czterech kategoriach wiekowych: 5-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat, 16-18 lat. Z Laureatami skontaktujemy się  telefonicznie lub  pocztą i zaprosimy na uroczyste wręczenie nagród.

&

Najlepsze prace zostaną przesłane na finał konkursu w Toruniu.

Nagrodzeni uczniowie i ich opiekunowie zostaną zaproszeni na Galę podsumowującą Projekt połączoną z wręczeniem nagród. Wyróżnienia i dyplomy dla uczestników, których prace zostały zakwalifikowane na wystawę w Toruniu, zostaną przesłane pocztą.

&

Uwagi organizatora:

 • prace plastyczne nadesłane na Międzynarodowy Konkurs nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do swobodnego dysponowania pracami, m. in. nieodpłatnego reprodukowania prac w celach reklamowych (w prasie, TV, katalogach, folderach, innych wydawnictwach promujących Projekt oraz na stronie internetowej Muzeum Okręgowego w Toruniu);
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia zaistniałe podczas transportu prac;
 • prac nie wolno podklejać ani oprawiać;
 • prace plastyczne wykonane z materiałów mogących być zagrożeniem dla zbiorów muzealnych nie będą dopuszczone do Konkursu;
 • zagadnienia nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Udostępnij na: