Konkurs plastyczny – Moja Przygoda w Muzeum

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie ma przyjemność  zaprosić do udziału w regionalnym etapie Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Moja Przygoda w Muzeum”-hasło przewodnie: „Dlaczego tęsknię za Muzeum?”.  Projekt adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 18 lat.

W związku z ogólnoświatową sytuacją pandemiczną, problemami z dotarciem do miejsc zabytkowych oraz trudnościami w dostępie do muzeów i galerii, tegoroczna edycja „Mojej Przygody w Muzeum” otrzymała hasło przewodnie: „Dlaczego tęsknię za Muzeum?” Umożliwi to wzięcie udziału w Projekcie również tym osobom, które z różnych przyczyn (zamknięcie instytucji, lock down, kwarantanna, izolacja) nie mogły odwiedzić Muzeum. Jednocześnie aktualny pozostaje temat „Moja Przygoda w Muzeum” dla uczestników, którym udało się dotrzeć do instytucji kulturalnych i zapoznać z ekspozycjami i prezentowanymi obiektami.

Uczestnicy Projektu mogą więc zainspirować się zbiorami Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. Wykonać jedną lub więcej prac z zakresu sztuk wizualnych związanych tematycznie z wybranym eksponatem lub zespołem eksponatów, oddać nastrój i atmosferę towarzyszącą zwiedzaniu ekspozycji, bądź specyfikę działalności danej instytucji. Uczestnicy Projektu mogą także stworzyć prace, w których zawarta zostanie artystyczna odpowiedź dlaczego tęsknią za Muzeum. Co sprawiło, że chcieliby tam wrócić. Można skorzystać z wcześniejszych doświadczeń wizyty w Muzeum – udziału w warsztatach i lekcjach muzealnych, zwiedzania, udziału w wernisażach, itp.

Konkurs, w pięciu kategoriach wiekowych (5-6 lat, 7-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat, 16-18 lat) oraz kategorii osób z niepełnosprawnością intelektualną (do 25 roku życia)

Uczestnicy mogą realizować projekty artystyczne w ramach zajęć szkolnych, lub zajęć w instytucjach i ośrodkach kultury. Technika wykonanych prac, w tym form przestrzennych i multimediów (grafika komputerowa, film) jest dowolna.

Akceptowane prace:

– prace na powierzchni płaskiej (malarstwo, grafika, rysunek i in.) o formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A1 (prac wykonanych na płaszczyźnie nie należy oprawiać ani podklejać)

– formy przestrzenne o wymiarze nie przekraczającym 50×50 cm.

-grafika komputerowa – wydruk o formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A1

-multimedia – płyta CD/DVD (filmy maks. do 3 min, nagrane w formacie MP4)

Prace muszą zawierać podane bardzo czytelnie informacje (metryczka do pobrania na stronie

Muzeum, w zakładce Moja Przygoda w Muzeum):

-pełne imię i nazwisko autora pracy

-dokładny wiek autora pracy

– tytuł pracy

– nazwę i adres szkoły bądź instytucji

– pełne imię i nazwisko opiekuna plastycznego

UWAGA!

Prace niespełniające powyższych wymogów nie będą brały udziału w Projekcie!!!

Prace należy przysyłać do 26 czerwca 2021 r. na adres:

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

Ul. Warszawska 61

06-400 Ciechanów

Z dopiskiem (konkurs plastyczny)

 

Po 26 czerwca  obradować będzie Jury  które wyłoni laureatów, następnie powiadomi osoby nagrodzone, a prace prześle na kolejny etap do Torunia.

Uwagi organizatora:

-nadesłane prace plastyczne nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność organizatora. Organizator

Oświadczenie

Metryczka

Udostępnij na: