Konkurs historyczny

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie ogłasza XV edycję
konkursu historycznego
POWSTANIE STYCZNIOWE – HISTORIA i PAMIĘĆ

Powstanie 1863 r. było wielkim zrywem narodu w walce o niepodległość. Objęło swym zasięgiem tereny Królestwa Polskiego, Litwy, Białorusi a także Ukrainy.
Jego udziałem było ponad 1200 bitew i potyczek, które pochłonęły dziesiątki tysięcy ofiar, wielu powstańców zesłano na Syberię. Szczególnym echem odbiło się ono na terenie północnego Mazowsza. Miało wielu swoich bohaterów, których pamięć przez długie lata była bardzo żywa.
Celem konkursu jest zwrócenie uwagi młodzieży szkolnej na to ważne wydarzenie i jego oddźwięk w dziejach naszego narodu.
Zadanie polega na przedstawieniu historii tych wydarzeń i ich kultu, sfotografowaniu miejsc z nimi związanych, grobów powstańców i pomników pamiątkowych. Cennym uzupełnieniem będą zdjęcia i dokumenty archiwalne (skany) oraz wspomnienia związane z tymi wydarzeniami.

1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych (od klasy piątej), gimnazjalnych i średnich.
2. Praca może mieć jednego autora.
3. Powinna być uprzednio zaakceptowana przez nauczyciela prowadzącego.
4. Praca powinna być w formie pisemnej (wydruk z komputera, do 10 stron) oraz na płytce CD.
5. Zdjęcia i inne archiwalia prosimy załączyć w oddzielnym pliku, JPG.
6. Każde zdjęcie powinno zawierać opis.
7. Na stronie tytułowej pracy prosimy o podanie tytułu: „Powstanie Styczniowe – historia i pamięć” oraz imię i nazwisko ucznia, nazwa szkoły, klasa, imię i nazwisko nauczyciela opiekuna pracy.
8. Na końcu prosimy o podanie źródeł, z których uczeń korzystał.
9. Nauczycieli prosimy o sprawdzenie czy prace są samodzielne czy też kopią ze stron internetowych.
10. Prace będą sprawdzane w 3 kategoriach wiekowych:
I. szkoły podstawowe
II. gimnazja
III. licea (technika)
11. W konkursie nie będą kwalifikowane prace nie spełniające jednego z w/w kryteriów.
12. Prace nie będą zwracane..
13. Prace prosimy nadsyłać w terminie do 10 marca 2012 r. na adres:
Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
Ul.Warszawska 61 a
06-400 Ciechanów
Z dopiskiem: Dział Historii
14. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 30 maja 2012 r.
15. Uczniowie, którzy dostarczą najciekawsze prace otrzymają nagrody.
16. Wszelkie wątpliwości prosimy zgłaszać pod nr telefonu 23-672-53-46 – z Działem Historii

Udostępnij na: