KONKURS HISTORYCZNY – NIEPODLEGŁA. BOHATEROWIE I MIEJSCA PAMIĘCI

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie ogłasza konkurs historyczny dla młodzieży szkolnej NIEPODLEGŁA. BOHATEROWIE I MIEJSCA PAMIĘCI.

UWAGA!!!

Przedłużamy termin możliwości doręczenia prac konkursowych  do 20 kwietnia 2019r.

 

W ubiegłym roku obchodziliśmy 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Droga do wolności wiodła od zrywów narodowych, począwszy od konfederacji barskiej poprzez powstania: kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe, po I wojnę światową, zakończoną oficjalnym odzyskaniem niepodległości i walki o granice wschodnie.

Chcemy podkreślić udział mieszkańców północnego Mazowsza, zarówno w powstaniach narodowych, jak też walkach 1914-1918 oraz wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. a jednocześnie zwrócić uwagę młodzieży szkolnej na znaczenie tych wydarzeń w dziejach naszego narodu i jego odzwierciedlenia w naszym regionie.

Celem konkursu jest kształtowanie postaw patriotycznych, szacunku dla minionych pokoleń, umiłowanie rodzimej historii, tradycji, poprzez przypominanie ważnych postaci, rocznic czy też wydarzeń.

Zadanie polega na sfotografowaniu i przedstawieniu krótkiej historii wybranego grobu, pomnika, tablicy epitafijnej, symbolicznego głazu pamiątkowego lub bezpośrednio zeskanowaniu fotografii z archiwów rodzinnych  – powstańców, uczestników I wojny światowej i wojny 1920 roku lub miejsc upamiętniających walki.

 

REGULAMIN KONKURSU

 1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych (od klasy piątej), gimnazjalnych i średnich.
 2. Praca może mieć jednego autora.
 3. Powinna być uprzednio zaakceptowana przez nauczyciela prowadzącego.
 4. Fotografia powinna być opatrzona krótkim tekstem dotyczącym historii przedstawionej postaci lub obiektu (do 2 stron).
 5. Pracę należy przedstawić w formie pisemnej (wydruk z komputera) oraz na płytce CD.
 6. Zdjęcia i inne archiwalia prosimy załączyć w oddzielnym pliku, JPG.
 7. Na stronie tytułowej pracy prosimy o podanie tytułu: „Niepodległa. Bohaterowie i miejsca pamięci” oraz imię i nazwisko ucznia, nazwa szkoły, klasa, imię i nazwisko nauczyciela opiekuna pracy.
 8. Na końcu prosimy o podanie źródeł, z których uczeń korzystał.
 9. Nauczycieli prosimy o sprawdzenie czy prace są samodzielne czy też kopią ze stron internetowych.
 10. W konkursie nie będą kwalifikowane prace nie spełniające jednego z w/w kryteriów.
 11. Prace nie będą zwracane.
 12. Prace prosimy nadsyłać w terminie do 10 kwietnia 2019 r. wraz z formularzem zgłoszeniowym na adres:

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

 1. Warszawska 61 a

06-400 Ciechanów

z dopiskiem na kopercie: „Konkurs historyczny”

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 30 maja 2019 r.
 2. Uczniowie, którzy dostarczą najciekawsze prace otrzymają nagrody.
 3. Wszelkie wątpliwości prosimy zgłaszać pod nr telefonu 23 672-53-46 – do Działu Historycznego.

Liczymy na szczególną aktywność uczniów szkół powiatów: ciechanowskiego, przasnyskiego, mławskiego, a także płońskiego, pułtuskiego i żuromińskiego.

Załącznik-konkurs

Udostępnij na: