konferencja naukowa 2010r.

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej
i Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie 22 września (środa) 2010 roku o godz. 11:00 w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie, ul. Narutowicza 9 zorganizował konferencję naukową pt.
„1920r. – MAZOWSZE PÓŁNOCNE W OBRONIE NIEPODLEGŁOŚCI”

Program konferencji naukowej
1920r. – Mazowsze Północne w obronie niepodległości

CZĘŚĆ I
1. 11.00 -11.10 – Powitanie uczestników i zaproszonych gości – Andrzej Piotrowski (ŚZŻAK) i Hanna Długoszewska-Nadratowska (MSzM),

2. 11.10-11.30 – Koncert pieśni w wykonaniu zespołu PWSZ
w Ciechanowie pod dyr. Artura Wiśniewskiego,

3. 11.30-11.50 – Prof. dr hab. Lech Wyszczelski – Spory
i kontrowersje wokół bitwy na przedpolach Warszawy 1920r.

4. 11.50 -12.10 – Mgr Wiesław Bartkowicz – Pociągi pancerne
w walkach na północnym Mazowszu w sierpniu 1920r.

5. 12.10-12.30 – Dr Zygmunt Kozak – Działania sił powietrznych
w wojnie 1920r. na Północnym Mazowszu..

Przerwa kawowa – 12.30-12.50

CZĘŚĆ II

6. 12.50-13.15 – Projekcja filmu pt. „1920r. – Mazowsze Północne w obronie niepodległości”.

7. 13.15-13.35 – Dr Zbigniew Wawer – 1920r. w polskim filmie dokumentalnym.

8. 13.35-13.55 – Prof. dr hab. Janusz Szczepański – Społeczeństwo Mazowsza w walce z najazdem bolszewickim 1920r.

9. 13.55-14.15 – Mgr Dariusz Piotrowicz – Cud nad Łydynią – zagon 203 pułku ułanów na Ciechanów.

10. 14.15-14.35 – Prof. Ryszard Juszkiewicz – Przerwanie niewodu pod Mławą.

11. 14.35-15.00 – Podsumowanie i zakończenie konferencji
– dr Antoni Krzysztof Sobczak.

Udostępnij na: