IV Konferencja Naukowa „Ziemianie mazowieccy…”

5 września 2015 r.  w budynku ekspozycyjnym Muzeum przy ul. Warszawskiej 61 odbyła się zorganizowana przez Dyrektora Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie i Dyrekcję Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego  IV Konferencja z cyklu Ziemianie Mazowsza.
Temat konferencji: Ziemianie mazowieccy wobec obronności Ojczyzny. Od konfederacji barskiej po II wojnę światową.

[nggallery id=98]

Program:
Godz. 9.00 – 9.15 – powitanie gości:
Hanna Długoszewska-Nadratowska, dyrektor Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
prof. dr hab. Jarosław Kita, wicedyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego

Prowadzenie I części konferencji: prof. dr hab. Jarosław Kita, UŁ
1. godz. 9.15 – 9.30 – dr hab. Andrzej Sikorski (Polskie Towarzystwo Heraldyczne, Warszawa), Rodzina Wesslów w konfederacji barskiej.
2. godz. 9.30 – 9.45 – prof. dr hab. Jarosław Kita (Uniwersytet Łódzki), Ziemianie z Mazowsza wobec wybuchu powstania listopadowego.
3. . godz. 9.45 – 10.00 – prof. dr hab. Tadeusz Epsztein (Instytut Historii PAN Warszawa), Między Wołyniem a Mazowszem: Tułaczka Adolfa Dunin-Borkowskiego – powstańca 1863 roku.
4. godz. 10.00 – 10.15 – prof. zw. dr hab. Janusz Szczepański (UMCS w Lublinie, Akademia Humanistyczna w Pułtusku), Ziemiaństwo polskie w okresie inwazji bolszewickiej 1920 r.
5. godz. 10.15 – 10.30 – prof. dr hab. Anna Maria Stogowska (Towarzystwo Naukowe Płockie), Zielińscy – obrońcy Ojczyzny
6. godz.10.30 – 10.45 – dr Mirosław Zygmunt Roguski (Stowarzyszenie Zamek Liw), Udział szlachty-ziemian ziemi liwskiej w powstaniu kościuszkowskim i listopadowym.
7. godz. 10.45 – 11.00 – dr Bogumiła Umińska (Muzeum Szlachty Mazowieckiej, Ciechanów), Ziemianie północnego Mazowsza w Powstaniu Styczniowym – wybrane przykłady postaw i losów.

godz. 11.00 – 11.15- dyskusja
11.15 – 11.30 – Przerwa na kawę

Prowadzenie II części konferencji: prof. dr hab. Tadeusz Epsztein, IH PAN, Warszawa

8. godz. 11.30 – 11.45 – Zygmunt Rola-Stężycki (Instytut Genealogii w Grójcu), Ziemianie z Wilczogóry pod Grójcem i kilku wsi okolicznych Mazowsza Południowego w dziele odbudowy Polski niepodległej.

9. godz. 11.45 – 12.00 – dr Sławomir Jakubczak (Kancelaria Sejmu RP), Krasińskich z Zegrza stawanie nie tylko w wojennej ojczyzny potrzebie w XVIII i XIX wieku.

10. godz. 12.00 – 12.15 – dr Maria Korybut-Marciniak (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Józef Maciej Wawrzyniec Krasiński – ewolucja postawy politycznej.

11. godz. 12.15 –12.30 – Rafał Wróblewski (Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, doktorant UMK w Toruniu ), Wincenty Krasiński u boku Cesarza Francuzów Napoleona I Bonaparte (1807 – 1814).

12. godz. 12.30 – 12.45 – Teresa Maria Grabowska z Marchwickich, (Doktorantka Wydziału Historycznego UW, Stowarzyszenie Historyczne Mazowsza Północnego), Marchwiccy z Brzeźna w Powstaniu Styczniowym.

13. godz. 12.45 – 13.00 – dr Emil Noiński (Muzeum Niepodległości w Warszawie), Bronisław Ryx (1837-1914) – ziemianin, działacz niepodległościowy i społeczny.

14. godz. 13.00 – 13.15 – Piotr Kaszubowski (Muzeum Historyczne w Przasnyszu), Ziemianie powiatu przasnyskiego wobec powstania styczniowego .

15. godz. 13.15 – 13.30 dr Ewelina Kostrzewska (Uniwersytet Łódzki), Sztandar, haft, modlitewnik. Ziemianek Mazowsza drogi do niepodległości w dobie rewolucji 1905 -1907.

godz. 13.30 – 13.45 dyskusja
godz. 13.45 – 15.00 – przerwa obiadowa

Prowadzenie III części konferencji: prof. dr hab. Anna Maria Stogowska, Towarzystwo Naukowe Płockie

16. godz. 15.00 – 15.15 – Mariusz Mysiakowski (CAW Warszawa, doktorant PAN Warszawa), Centralny Komitet Obywatelski na ziemi ciechanowskiej (1914-1915).

17. godz. 15.15 – 15.30 – dr Magdalena Mrugalska-Banaszak (Muzeum Historii Miasta Poznania (Oddział Muzeum Narodowego), Seweryna Goszczycka – legionistka z Ochotniczej Legii Kobiet.

18. godz. 15.30 – 15.45 – Damian Sitkiewicz (doktorant PAN Warszawa), Ziemiaństwo Mazowsza w okresie wojny polsko-bolszewickiej w świetle „Kuriera Płockiego” .

19. godz. 15.45 –16.00 – Dariusz Piotrowicz (Działdowo), Ziemianie Mazowsza Północnego wobec wojny polsko-rosyjskiej 1920 r.

20. godz. 16.00 – 16.15 – dr Tomasz Piekarski (Archiwum Państwowe w Płocku), Ziemiaństwo płockie wobec problemów obronności Polski w okresie międzywojennym.

21. godz. 16.15 – 16.30 – dr Jolanta Załęczny (Muzeum Niepodległości w Warszawie), Maurycy Potocki z Jabłonny wobec rzeczywistości wojennej 1939-1945.

godz. 16.30 – 17.00 – dyskusja i podsumowanie konferencji

godz. 17.15.– 20.00 – udział w imprezie plenerowej
na Zamku Książąt Mazowieckich – Spotkania z historią – u Konrada Mazowieckiego

Jest to czwarte, z cyklicznie organizowanych przez Muzeum Szlachty Mazowieckiej spotkań naukowych podejmujących problematykę ziemiańską, ze szczególnym uwzględnieniem terenu Mazowsza. Tym razem refleksji badawczej pragniemy poddać zagadnienia związane z postawami ziemian wobec szeroko rozumianej obronności ojczyzny. Nie tylko, jako czynu zbrojnego, udziału w kolejnych powstaniach i narodowych zrywach, wielkich wojnach, ale również obronności postrzeganej, w kategoriach batalii o tożsamość narodową, język, kulturę czy w końcu inicjatyw podejmowanych w ramach pracy organicznej. Celem konferencji będzie także poszukiwanie odpowiedzi na pytanie czy owo podejście do obronności zmieniało się, ewoluowało; jeśli tak, to w jakim kierunku?

Udostępnij na: