Informacja w zakresie floty samochodowej

Muzeum Szlachty Mazowieckiej  w Ciechanowie poniżej składa  informację  w sprawie posiadanej floty samochodowej:

L.p.

Marka

model

Data produkcji

Data

zakupu

Koszt zakupu

brutto

W jakim charakterze wykorzystywany

1.

Volkswagen

transporter

2005

21.10.2005

142.239,80

Transport osób, wystaw,  eksponatów na wystawy, eksponatów z i do magazynów

2.

Lublin

dostawczy

1995

27.12.1995

60.830,91

Transport  przedmiotów o dużych gabarytach w dziale adm – gosp

3.

Fiat Palio

weekend

1998

30.10.1998

39.338,66

Transport osób

Udostępnij na: