Historia jednego eksponatu- Butelka z apteki W. Ranieckiego w Ciechanowie.

Butelka z apteki W. Ranieckiego w Ciechanowie.
Wacław Raniecki (1875-1954) farmaceuta, właściciel aptek przy ul. Śląskiej oraz ul. Małgorzackiej w Ciechanowie. Pochodził z zasłużonej rodziny ciechanowskich aptekarzy – jego ojciec (Antoni Raniecki) i dziad (Walenty Wolski) byli farmaceutami. W okresie międzywojennym piastował funkcję wieloletniego radnego miejskiego, ławnika, jak też burmistrza oraz wiceburmistrza Ciechanowa. Przyczynił się do budowy elektrowni miejskiej, szkoły przy ul. Orylskiej, regulacji rzeki Łydyni. Wydawał leki dla biednych. Wspierał materialnie przedsięwzięcia straży pożarnej w Ciechanowie, pełniąc funkcję jej długoletniego naczelnika. Był również naczelnikiem zarządu Komunalnej Kasy Oszczędności. Ponadto wymieniany jest jako jeden z założycieli Banku Mieszczańsko-Rolniczego. Aktywnie udzielał się w wielu lokalnych organizacjach: był sekretarzem Zarządu Ciechanowskiego Koła Cyklistów, członkiem oddziału Towarzystwa Kultury Polskiej, zasiadał w zarządzie PCK, działał też w Towarzystwie Dobroczynności. Ożenił się z Marią Zakrzewską, również osobą bardzo zasłużoną dla Ciechanowa, m.in. na polu tajnego nauczania, czytelnictwa, która przyczyniła się do utworzenia biblioteki publicznej w mieście. W. Raniecki pochowany został w grobowcu rodzinnym na cmentarzu parafialnym przy ul. Płońskiej w Ciechanowie.
________
Butelka z apteki W. Ranieckiego w Ciechanowie, szkło niebieskie, prześwitujące, wys. 24 cm, śr. podstawy 9,5 cm, pocz. XX w. Na butelce widoczny szlifowany orzeł carski, opatrzona została napisem w jęz. rosyjskim i polskim o treści: Apteka W. Ranieckiego w Ciechanowie.
opracowała: Adiunkt Urszula Adamiak
foto: Zdzisław Smardzewski
Udostępnij na: