Europejskie Dni Dziedzictwa Narodowego 2008

W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2008 odbyły się następujące imprezy plenerowe: edd_baner1.jpg 1. IV Spotkania ze średniowieczem – 06.09.2008 r. w godz. od 13:00 do 20:00 2. III Zajazd szlachecki w Gołotczyźnie – 27.09.2008 r. w godz. od 13:00 do 19:00

1. IV Spotkania ze średniowieczem – 06.09.2008 r.
w godz. od 13:00 do 20:00

Program IV Spotkań ze Średniowieczem
13,00 – Rozpoczęcie Festynu. Korowód uczestników Jarmarku.
Prezentacja wojów i rzemieślników.
13,15 – 13,30 Wielka bitwa Słowian z Wikingami
13,30 – 13,45 Koncert Muzyki średniowiecznej w wykonaniu
zespołu „RADNYNA”
13,45 – 14,15 Gry i zabawy plebejskie
14,15 – 14,30 Pokaz tańców średniowiecznych
14,30 – 14,45 Warsztaty taneczne
14,45 – 15,00 Turniej wojów wczesnośredniowiecznych
15,00 – 15,30 Koncert Muzyki średniowiecznej w wykonaniu
zespołu „RADNYNA”
15,30 – 16,00– Gry i zabawy plebejskie
16,00 – 16,30– Turniej rycerski
16,30 – 16,45– Pokaz tańców renesansowych
16,45 – 17,00– Warsztaty taneczne (tańce renesansowe)
17,00 – 17,30– Bunt Mazowsza
17,30 – 18,00– Koncert Muzyki Dawnej w wykonaniu
zespołu „HORRENDUS” z Gimnazjum Nr 3 w Ciechanowie
18,00 -19,00– z cyklu „Letnie Koncerty Muzyki Dawnej” koncert
zespołu „OPEN FOLK”
19,00 – 19,30– Pogrzeb Księcia Miecława
19,30 – Teatr Ognia – EL PŁONIE

„Spotkania ze średniowieczem” to program widowiskowo -edukacyjny”. Na „Średniowieczny Jarmark” zjeżdżają się: majstrowie, kupcy i kuglarze. „Przybywa też gawiedź i siła znamienitych gości. Rycerze i ich giermkowie swoją dzielność i kunszt we władaniu bronią na turniejach go-ściom objawiają. Muzykanci uszy i oczy szlachetnych gości graniem, śpiewaniem i tańcem cieszą”. Najwięk-szym powodzeniem cieszą się starcia średniowiecznych wojów. Jarmark urozmaicają koncerty zespołów prezen-tujących muzykę dawną. Impreza plenerowa rozpoczyna się wielką bitwą Słowian z Wikingami. Liczne turnieje rycerskie pokazują sprawność bojową przybyłych rycerzy wzbudzając wiele emocji. Prezentowane jest rzemiosło średniowieczne. Odbywają się pokazy przędzenia wełny i tkania na warsztacie tkackim. Wykonywane są witraże średniowieczne, ręcznie lepimy naczynia i toczymy je na kole garncarskim oraz wyplatamy kosze z łyka. Śre-dniowieczni rzemieślnicy pokazują i uczą obróbki żelaza, wyrobu broni i przedmiotów codziennego użytku. Drukarstwo – pokaz „czarnej sztuki”, czyli początków druku na odtworzonej prasie Gutenberga XV w. Moda – prezentacja replik ubiorów z okresu średniowiecza odtworzonych na podstawie ikonografii i znalezisk archeolo-gicznych. Nauka tańca średniowiecznego – warsztaty taneczne. Zielarstwo i ziołolecznictwo – prezentacja wła-ściwości ziół, parzenie i degustacja napojów ziołowych. Na młodzież i dzieci szkolne czekają gry i zabawy ple-bejskie, ale również konkursy z nagrodami. Wielkim powodzeniem cieszą się zabawy sprawnościowe. W ramach cyklu „Letnich Koncertów Muzyki Dawnej” corocznie występuje długo oklaskiwany zespół „Open Folk”, przy którego muzyce bawi się wielu uczestników imprezy.

zobacz galerię

zobacz galerię

2. III Zajazd szlachecki w Gołotczyźnie – 27.09.2008 r.
w godz. od 13:00 do 19:00

Program Zajazdu:
godz. 13:00 – 13:30 Otwarcie, prezentacja i korowód
uczestników w parku
godz. 13:30 – 14:00 Pokaz tańców staropolskich w wykonaniu
Zespołu Tańca Dawnego „Alta Danza” z Warszawy
godz. 14:00 – 15:00 Konkursy i zabawy dla dzieci i młodzieży
oraz pojedynki szlacheckie w wykonaniu „Kompanii
Wolontarskiej” z Kielc
godz. 15:00 – 15:30 Pokaz tańców staropolskich i obcych
połączonych z warsztatami tanecznymi w wykonaniu
Zespołu Tańca Dawnego „Alta Danza” z Warszawy
godz. 15:30 – 16:00 Scenki z życia Sarmatów w
wykonaniu „Kompanii Wolontarskiej” z Kielc
godz. 16:00 – 17:00 Heppening historyczno – plastyczny „Sobieski
pod Wiedniem” w wykonaniu Teatru „Atlantis” z Warszawy
godz. 17:00 – 17:20 Koncert muzyki z pogranicza w wykonaniu
członków „Fundacji OVO” z Jeleniej Góry
godz. 17:20 – 18:00 Pokazy fechtunku i strojów szlacheckich
w wykonaniu „Kompanii Wolontarskiej” z Kielc
godz. 18:00 – 19:00 Spektakl muzyczno – poetycki „Kochajmy
się czyli Księga ostatnia”, w wykonaniu
Teatru „Atlantis” z Warszawy.

Zajazd rozpoczyna barwny korowód z parą szlachecką na czele, który rusza ku położonemu opodal Sońskowi. Towarzyszą mu zespoły muzyki dawnej. Dzieci zrzeszone w tych zespołach kultywują tradycję przodków grając i śpiewając muzykę renesansu i baroku, ćwicząc stare kroki taneczne w strojach z epoki. Po powrocie z długiego spaceru zgromadzeni uczestniczą w programie edukacyjno – historycznym. Czeka na nich mnóstwo atrakcji, a mianowicie tańce sarmackie z możliwością nauki tańców dawnych, scenki z życia Sarmatów, przedstawienia teatralne w oparciu o literaturę staropolską, pojedynki szlacheckie, konkursy i zabawy, happening historyczno plastyczny, pokazy strojów szlacheckich i inne.
Dodatkowych atrakcji dostarczają przejazdy konnymi bryczkami, środkami lokomocji już zapomnianymi i urządzona specjalnie na Zajazd-Karczma.
W trakcie imprezy będą trwać warsztaty rzemieślnicze sztuk dawnych, strzelectwa z łuku i broni palnej w wykonaniu „Drużyny Łuczniczej Drabów Pieszych” z Warszawy, mini koncert muzyki dziadowskiej w wykonaniu członków „Fundacji OVO dla Kultury i Edukacji” z Jeleniej Góry.

zobacz galerię

Udostępnij na: