Benefis Stefana Chojnowskiego

Z okazji 96. urodzin nestora mazowieckich pisarzy ludowych – Stefana Chojnowskiego, w niedzielę 24 kwietnia, w Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie, odbył się benefis Jemu poświęcony, który zgromadził przedstawicieli władz samorządowych, rodzinę Jubilata, literatów i liczną publiczność.

Stefan Chojnowski – poeta, pisarz, działacz społeczny i rolnik, urodził się 24 kwietnia 1926 r. w Soboklęszczu, gm. Sońsk, w powiecie ciechanowskim. Jest m.in. autorem siedmiu tomików wierszy, sławiących głównie rodzinną wieś, mazowieckie krajobrazy, rolników i ich pracę. Jego twórczość przesiąknięta jest także treściami religijnymi i życiową mądrością.  Był współtwórcą pierwszego środowiska twórczego w powiecie ciechanowskim, współzałożycielem Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie, prezesem Klubu Pracy Twórczej w Ciechanowie, członkiem Oddziału Ciechanowskiego Związku Literatów Polskich, członkiem założycielem Związku Literatów na Mazowszu. Przez wiele lat aktywnie działał na rzecz lokalnej społeczności, jako członek rad gminnej i gromadzkiej, a przez 7 lat był też sołtysem. Za swoją działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, odznakami: Zasłużony Działacz KulturyZa zasługi dla województwa ciechanowskiego. Ponadto został uhonorowany nagrodą im. Franciszka Rajkowskiego, przyznaną przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej, nagrodą im. Jana Pocka za ludową twórczość poetycką, ogólnopolską nagrodą im. Oskara Kolberga, a także medalem „Pro Masovia”, Sam o sobie mówi: „Jestem już starym człowiekiem, ale żyję. Jestem młody duchem, interesuje mnie życie Polski i całego świata. Popieram wszelkie dobro, zasmuca mnie zło dokuczające ludziom.”

Współorganizatorami benefisu obok Muzeum Szlachty Mazowieckiej byli: Związek Literatów na Mazowszu oraz Gminny Ośrodek Kultury w Gołotczyźnie. Dostojnemu Jubilatowi życzymy niesłabnących sił, weny twórczej, wiele radości, słońca, no i wielu kolejnych Jubileuszy!

Udostępnij na: