Benefis doc. dr. Aleksandra Kociszewskiego

W dniu 5 grudnia 2023 r. w naszym Muzeum odbył się Benefis poświęcony doc. dr. Aleksandrowi Kociszewskiemu, cenionemu polskiemu historykowi, badaczowi epoki napoleońskiej na Mazowszu  i szeroko pojętej historii regionu północnego Mazowsza, ze szczególnym uwzględnieniem historii Ciechanowa.

Uroczystość została zorganizowana z okazji trzech jubileuszy. Przede wszystkim, co podkreślił  Dyrektor Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie Robert Kołakowski – z okazji 50 lecia ciechanowskiego Muzeum, którego doc. dr Aleksander Kociszewski był pierwszym dyrektorem, mając nieoceniony wkład organizatorski i merytoryczny, pozwalający na jego prawidłowe funkcjonowanie  i rozwój. W tym też roku przypada jubileusz 50 lecia obrony pracy doktorskiej Benefisanta – Mazowsze w epoce napoleońskiej, czego dokonał w bardzo młodym wieku, mając zaledwie 31 lat i jako jeden z pierwszych w Ciechanowie w okresie powojennym, o czym m.in. mówiła inicjatorka uroczystości, dr Bogumiła Umińska. Przebieg życia zawodowego, związanego z niezwykle szerokim zaangażowaniem na polu nauki i kultury naszego Gościa zaprezentował w formie Laudacji dr Zbigniew Ptasiewicz, prezes Ciechanowskiego Towarzystwa Naukowego, które w tym roku obchodzi jubileusz 55 lecia swojego funkcjonowania, a którego wieloletnim poprzednim prezesem był właśnie doc. dr Aleksander Kociszewski.

Dr Zbigniew Ptasiewicz zaprezentował sylwetkę Benefisanta jako  wyjątkowo aktywnego współtwórcę i animatora naukowego ruchu społecznego na ziemi ciechanowskiej, organizatora i wieloletniego Dyrektora Krajowego Ośrodka Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kultury – (narodowej instytucji kultury). Podkreślił  Jego zaangażowanie w Prezydium Rady Towarzystw Naukowych PAN, jak też  jako dydaktyka naukowego w Akademii   Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku oraz Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie. Przypomniał wiele działań Jubilata, dzięki którym Ciechanów słynął jako centrum życia naukowego, z którym w tym zakresie współpracowało wiele placówek naukowo-badawczych w Polsce i zagranicą. Omówił także Jego niezwykle bogatą spuściznę badawczą i wydawniczą, która stanowi podstawę w pracy merytorycznej wielu instytucji kulturalnych i oświatowych, na której wychowywały się kolejne pokolenia, zainteresowane historią miasta i północnego Mazowsza, w jego wielu aspektach.

Na uroczystość przybyło wielu znamienitych Gości, którzy złożyli Gratulacje Benefisantowi. Wśród nich m.in. poseł na Sejm RP Adam Krzemiński, który podkreślił Jego zasługi zarówno  dla miasta i regionu, jak też TMZC.  Radna Województwa Mazowieckiego Wiesława Krawczyk w imieniu Marszałka Adama Struzika wręczyła doc. dr. Aleksandrowi Kociszewskiemu Medal Pro Mazovia. W imieniu Starosty Ciechanowskiego Gratulacje złożył Wicestarosta Marek Marcinkowski. Było wielu przedstawicieli samorządu,   uczelni,  instytucji kultury przyjaciół. Gościowi towarzyszyła również najbliższa rodzina.

Dziękujemy wszystkim za tak liczne przybycie a nieprzeciętnemu Benefisantowi  jeszcze raz serdecznie Gratulujemy tak wielu osiągnięć, dziękując przede wszystkim, że cały czas swoimi badaniami naukowymi wspiera także nasze Muzeum.

foto: Zdzisław Smardzewski

B.U

 

Udostępnij na: