Zapraszamy do udziału w badaniach turystycznych w Województwie Mazowieckim

Jednym z zadań ewaluacyjno-monitorujących wdrażanie „Strategii rozwoju turystyki województwa mazowieckiego na lata 2007 – 2013” są badania turystyczne.

Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna, wspólnie z Samorządem Województwa Mazowieckiego, zleciła firmie zewnętrznej przygotowanie i przeprowadzenie badań stopnia zadowolenia turystów z pobytu na Mazowszu. W tym celu opracowana została ankieta, której wyniki ułatwią przygotowanie oferty turystycznej Mazowsza odpowiadającej oczekiwaniom turystów.

Celem badania jest zebranie opinii na temat oferty oraz jakości usług turystycznych świadczonych na Mazowszu oraz, na podstawie uzyskanych wyników, doświadczeń i wypowiedzi turystów, podjęcie działań, które przyczynią się do optymalizacji oferty i podnoszenia poziomu świadczonych usług. Dla powodzenia projektu bardzo ważne jest, aby jak największa liczba turystów wzięła udział w naszym badaniu i odpowiedziała na pytania zadane w ankiecie.

Badania prowadzone będą do 30 września 2013 roku. Dziękujemy za Państwa zaangażowanie.

Link do ankiety on-line:

https://www.webropolsurveys.com/S/841AFC36F1C5CB8C.par

Osoba do kontaktu: Krzysztof Pelizg, (22) 59 79 532

e-mail: k.pellizg@mazovia.pl

 

Udostępnij na: