„Aktywność społeczno-gospodarcza ziemian guberni płockiej w latach 1865-1914”-Nowe wydawnictwo

Szanowni Państwo. W sprzedaży w naszych placówkach znajduje się najnowsze wydawnictwo pt:”Aktywność społeczno-gospodarcza ziemian guberni płockiej w latach 1865-1914″ autorstwa dr. Bogumiły Umińskiej. Zachęcamy serdecznie do lektury.

Praca ma charakter problemowy, wieloaspektowy, ale zachowuje też układ chronologiczny. Omawia zaangażowanie ziemian guberni płockiej – w większości absolwentów wyższych uczelni rolniczych, prawniczych i ekonomicznych, na polu społeczno-gospodarczym i modernizacji polskiego rolnictwa. Aspekt ten został przedstawiony poprzez pryzmat ich udziału w wielu organizacjach społecznych o charakterze rolniczym, w tym także naukowo-badawczym, spółdzielczym i bankowym.

Zaprezentowane zmiany, zachodzące w gospodarowaniu folwarków ziemskich w latach 1864-1914 poprzedzone są analizą historii osadnictwa na tym terenie aż po przełom XIX i XX w.

Dla zobrazowania przestrzeni terytorialnej aktywności ziemian, dokonano pewnej charakterystyki guberni płockiej.
—————————————————————————–

Pozycja do nabycia we wszystkich oddziałach Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. Zamówienia można składać telefonicznie 23 672 55 87  lub e-mailowo: ekspozycja@muzeumciechanow.pl

Cena 66 zł.

Zapraszamy.

Udostępnij na: