Pamięci Bohaterów ZWZ-AK, straconych przez niemieckiego okupanta na dziedzińcu ciechanowskiego zamku-w 80. rocznicę

W dniu  17  grudnia na dziedzińcu ciechanowskiego zamku odbyły  się uroczystości , oddające hołd straconym tam 80 lat temu przez  niemieckiego okupanta bohaterom  ZWZ  AK . Byli nimi: Kazimiera Grzelak (1912-1942) z Ciechanowa – łączniczka obwodu Ciechanów, Zenobia  Jelińska (1903-1942) z Przasnysza, kurierka  obwodu Przasnysz, zaangażowana  również w organizację dywersyjną  K-7, Tadeusz Jurecki (1920-1942), uczeń  ciechanowskiego Gimnazjum  z miejscowości Pszczółki Szerszenie k. Gruduska – szef Oddziału Łączności  obwodu Ciechanów i pchor. Bolesław Nodzykowski (1905-1942) z 13 pp z Pułtuska, komendanta obwodu  Pułtusk.  

Wartę Honorową wystawiła 5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej im. ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza w Ciechanowie i Związek Piłsudczyków RP Oddział Ciechanów.

Bardzo dziękujemy także   przedstawicielom organizacji kombatanckich,   parlamentarzystom, władzom samorządowym, duchowieństwu,  wojsku, szkołom oraz wszystkim licznie przybyłym Gościom, a szczególnie rodzinie Kazimiery Grzelak, z jej córką Marią Kamińską i wnukiem ks. Andrzejem  Kamińskim na czele.  Uroczystościom towarzyszyło otwarcie wystawy oraz prelekcja dr Bogumiły Umińskiej –  poświęcone bohaterom i miejscom Ich pamięci.

Pięknym darem dla naszych bohaterów była poezja, a także  patriotyczny koncert muzyczny w wykonaniu zespołu Krach Band z I Liceum Ogólnokształcącego im. Z. Krasińskiego w Ciechanowie.

W drugim dniu uroczystości miała miejsce Msza św. w  kościele parafialnym Matki Bożej Fatimskiej, którą sprawowali:  ks. kan. Jan Jóźwiak, proboszcz tej parafii, ks. prałat Eugeniusz Graczyk, a głównym celebransem i  okolicznościową homilię wygłosił wymieniony wyżej  ks.  Andrzej Kamiński, wikariusz z kościoła p.w. Św. Józefa na Kole w Warszawie.

Organizatorami  Uroczystości było Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej oraz Parafia Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie.

Bardzo Państwu dziękujemy za tak liczne przybycie.

Cześć i chwała Bohaterom!.

B.U.

Udostępnij na: