„TROPY EUROPY II” – PRZYGODOWA GRA MIEJSKA NA ZAMKU KSIĄŻĄT MAZOWIECKICH W CIECHANOWIE

„Tropy Europy” po raz drugi promują RPO WM

W 2012 roku Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zorganizowała pierwszą edycję gier miejskich pod hasłem „Tropy Europy – Orientuj się w… Warszawie, Radomiu, Płocku”. Uczestnicy gier przekonali się jak miasta – gospodarze zmieniają się dzięki projektom współfinansowanym z RPO WM. W tym roku, podczas drugiej edycji gier pod hasłem „Tropy Europy II – na tropie przygody!” uczestnicy poznają miejsca, które rozwijają się dzięki funduszom unijnym w Siedlcach, Ciechanowie
i Warszawie. Gra w Siedlcach odbędzie się w sobotę 23 listopada, w Ciechanowie w sobotę 30 listopada, a w Warszawie w niedzielę 1 grudnia br.

Wiedzę o projektach realizowanych dzięki RPO WM uczestnicy gry będą pozyskiwać, wcielając się
w wysłanników centrali europejskich wywiadów, którzy w trakcie czterech godzin gry będą musieli pozyskać jak najwięcej cennych informacji i sprawdzić się w emocjonujących zadaniach godnych prawdziwych superagentów. Zadania będą rozgrywały się w obiektach w Ciechanowie, które korzystały z dofinansowania unijnego w ramach RPO WM oraz na terenie miasta. By jeszcze lepiej wciągnąć się w przygodową fabułę, uczestnicy będą zaproszeni do przyjścia na grę w przebraniach dostosowanych do szpiegowskiego klimatu, których obowiązkowymi elementami są płaszcze
i kapelusze. Przebrania nie są konieczne, ale gwarantują zdobycie dodatkowych, cennych punktów.

Udział w każdej z gier jest bezpłatny i nie wymaga specjalnego przygotowania. Do udziału zachęcamy przede wszystkim młodzież i osoby dorosłe w każdym wieku.

Udostępnij na: