Zakup samochodu typu bus na potrzeby działalności kulturalnej Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

WARTOŚĆ ZADANIA:  130.000,00 z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego

OKRES REALIZACJI:   2018 r.

Zadanie zostało zrealizowane w całości z dotacji celowej z budżetu województwa mazowieckiego

Dokonano zakupu samochodu osobowego typu bus na potrzeby działalności statutowej Muzeum. Auto służyć będzie do zapewnienia bieżącego transportu pomiędzy placówkami Muzeum,
w tym do przewozu eksponatów, materiałów wystawienniczych oraz do celów komunikacyjnych dla pracowników.

Udostępnij na: