Projekt edukacyjny „Na początku był chaos… czyli tworzymy w sieci gabinety rozmaitości”

Miło nam poinformować,  że zaczynamy realizację projektu edukacyjnego pt:  „Na początku był chaos … czyli tworzymy w sieci gabinety rozmaitości” jest to zadanie, które ma na celu zaszczepić wśród młodego pokolenia pasję do kolekcjonerstwa. A co za tym idzie, rozbudzić w uczestnikach projektu chęć pogłębiania wiedzy o zgromadzonej kolekcji, rozwijać wyobraźnię i hobby. Zadanie składa się z sześciu spotkań online (wykłady tematyczne /warsztaty) dedykowanych przede wszystkim uczniom szkół podstawowych z regionu, również uczniom z niepełnosprawnością. Aby trafić do większej grupy odbiorców wykłady zostaną również nagrane na nośniki cyfrowe i rozkolportowane do Szkół. Zdobyta dzięki projektowi wiedza będzie weryfikowana przez pracowników merytorycznych Muzeum. Uczestnicy będą odpowiadać za pośrednictwem e-maila lub komunikatorów na skierowane do nich zadania warsztatowe. Finalnym efektem będzie przyznanie uczniom tzw. „sprawności” za prawidłowo rozwiązane i odesłane zadania. Zebranie kompletu sześciu tzw. „sprawności” będzie skutkowało, ukończeniem kursu młodego kolekcjonera uwieńczone dyplomem.

Projekt  dofinansowano  ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat  w grach objętych monopolem Państwa, zgodnie z art. 80 ust.1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

Udostępnij na: